Kód CZ

Beranov

(Český B., Bömisch Borau)

Boží muka Zdroj C)

rozcestí na tepelské silnici, západní okraj obce

 

Usedlost č.p.2  Zdroj C)

Návesní rybník s usedlostí čp. 2

 

Usedlost č.p.3  Zdroj C)

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Teplá, s.o. Teplá

1961 Okres Cheb

Část města Teplá

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1233

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

207N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (5.6.2015)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 5.6.2015