Kód CZ

Krásné Údolí

(Schönthal)

Připojené: Odolenovice

Kostel sv.Vavřince Zdroj 2)

Pozdně gotický, na místě býv.kaple Olivetské hory, barokně přestavěn 1774, v 19.stol. přestropen

 

Fara Zdroj 2)

1688, volně stojící, patrová se sedlovou šindelovou střechou

 
Socha sv.Jana Nepomuckého Zdroj 2)

Na náměstí, 1780, polychromovaná

 

Socha Nejsv.Trojice Zdroj 2)

1839, záp.od obce při staré cesstě do Bečova

 

Kamenný kříž Zdroj 2)

16.stol.s litinovým křížem na vrcholu z 19.stol., na záp.straně obce u staré polní cesty

 

Litinový kříž Zdroj 2)

Na kamenném podstavci, 1861, pod kostelem

 

Železný kříž Zdroj 2)

Kovaný, na kamenném podstavci 1820 (na hrobě A.Liehma)

 

Radnice Zdroj 2)

V jižní frontě náměstí, 1804, patrová s trojúhelníkovým štítem s osmibokou věží na mansardové stříšce

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Teplá, s.o. Bečov nad Teplou

1961 Okres Karlovy Vary

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

Původně slovanská okrouhlicena sklonku 15.stol. se vytvořilo náměstí a ulice s krámky. 1551 již uváděno městečko

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

523 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1977-82

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 16.8.2012