Kód CZ

Služetín

(Lusadig)

Osada: Horní Kramolín

Usedlost

 

Usedlost

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Teplá, s.o. Teplá

1961 Okres

Část města Teplá

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1273

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

231 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (6.6.2015)

 

 

Kód CZ

Horní Kramolín

(Ober Gramling)

Usedlost Zdroj C)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8b/Tepl%C3%A1%2C_Horn%C3%AD_Kramol%C3%ADn_2.jpg/640px-Tepl%C3%A1%2C_Horn%C3%AD_Kramol%C3%ADn_2.jpg

Smírčí kříž Zdroj C)

 

Přírodní památka Sirňák Zdroj C)

Podloží území tvoří amfibolity mariánskolázeňského metabazitové komplexu. Na území se nacházejí hlinité až písčitohlinité zrašeliněné půdy, ojediněle i menší balvany, které pocházejícími z Podhorního vrchu. Mofety – výrony oxidu uhličitého s přítomností sirovodíku – se vyskytují převážně na malé lesní pasece v depresi zaplněné vodou, přibližně 100 metrů dlouhé a 4 – 10 metrů široké. Vývěry plynů lze pozorovat i přímo řece Teplá, která jako malý potůček teče okrajem území. V horkých letních obdobích vodní plochy vysychají a na okrajích se objevují vysrážené bílé povlaky solí. Na rašeliništích v okolí mofet roste suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum) a úzkolistý (Eriophorum angustifolium), v nivě Teplé oměj vlčí (Aconitum lycoctonum). Na území žijí běžné lesní druhy živočichů, byl zde pozorován krkavec velký (Corvus corax), v říčce Teplé se vyskytuje mník jednovousý (Lota lota)

v dubnu 2015

 

 

 

 

První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1273

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 6.6.2015