Kód CZ

Toužim

(Theusing)

[Kostel sv.Jana Křtitele]

s klášterem, na jejich místě hrad, pozdější zámek

 

Kaplička sv.Kříže

Na místě kostela sv.J Křtitele, v jejím okolí bývalý středověký hřbitov, výklenková, v horním zámeckém dvoře, 2.pol.18.stol. s barokním křížem z 18.stol. s korpusem v životní velikosti

 

Kostel Narození P.Marie

Konec 15.stol. v dosud nezastavěné části města, přestavěn 1656, dnešní 1738-42, zcela obnoven po požáru

 

Kostel sv.Martina

Hřbitov, ze 16.stol., vyhořel 1652, současný 1752-6, uvnitř upraven 1880

 

Kaple sv.Anny

Na vyvýšenině při cestě do Radyně, 18.stol., obnovena 1922

 

[Kaple P.Marie]

Při rozcestí k Políknu, zbořena 1930, gotická polychromovaná soška Madonny v děkanství

 

Děkanství

 
Mariánský sloup

Na náměstí, 1705, barokní, na původní balustrádě na pilířích sochy sv.Floriána, sv.Josefa, sv.J.Křtitele, sv.J.Nepomuckého

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

Před kostelem sv.Martina, pův.patrně na horním zámeckém dvoře, 1.pol.18.stol.

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

U mostu pod zámkem, zůstal podstavec 1794,

 

Socha Krista Trpitele

Při karlovarské silnici, 1704

 

Boží muka

Na rozcestí severně od hřbitova, 1700 s hranolovou schránkou a kamenným křížkem

 

Pamětní deska se znakem

1661, na Panském sparávním domě

 

Zámek

Po 1437 na místě proboštství postaven hrad, v 16.stol.přestavěn na renesanční zámek., 1650 rozšířen a znovu přestavěn. V 18.stol. postaveny 2 barokní budovy, v 19.stol.upraveny hospodářské budovy na byty a ve starém dvoře postaven pivovar. Starý hrad tzv.Jánský zámek

 

Radnice

Čp.35, patrová, 19.stol., nárožní,

 

Měšťanský dům č.p.43

Na náměstí s kamenným portálem z r.1600 s číslem 655

 

Panský správní dům

U bývalé Horní brány 1661, přestavěn po požáru 1847, patrový nárožní

 

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Teplá, s.o. Bečov nad Teplou

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

Pův.správní sídlo milevského kláštera, kol.1200. na jeho základech 1437 hrad, 1469 založeno město do něhož přesídlili obyvatelé tehdy zničené Útviny. 1620 město vyhořelo

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

2017 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1977-82

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 16.8.2012