Kód CZ

Svoboda nad Úpou

(Vrajt, Freiheit)

Osada:

Kostel sv.Jana Nepomuckého

1584, přestavěn 1777, věž 1836

 

 

Fara

 

 

Socha P.Marie

1844

 

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

Poč.19.stol.

 

 

Dům č.p.107

18.stol.

 

 

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Trutnov s.o. Maršov

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

1319 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) A.Bartušek, J.Krčálová, A.Merhautová - Livorová, Em.Charvátová-Sedláčková, Em.Poche a Zd.Wirth-Umělecké památky Čech, ČAV, 1957

 

 

4 – 0 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 18.3.2013