Kód CZ

Lipová

(Spansdorf)

Kostel sv.Martina

15.stol.

 

Památník padlým

1928

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Ústí nad Labem, s.o.Ústí nad Labem

1961 Okres Ústí nad Labem

2003 Pověřený městský úřad

Část obce Chuderov

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

177 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

 

 

Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 24.3.2013