Kód CZ

Valtířov

(Waltire)

Osada: Olešnice  

Kostel sv.Václava

1573 pozdější úpravy

 

Hřbitov

Množství renesančních a empírových náhrobníků u kostela

 

Kaple

Hřbitovní, neogotická 19.stol.

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Ústí nad Labem, s.o.Ústí nad Labem

1961 Okres Ústí nad Labem

2003 Pověřený městský úřad

 Část obce Velké Březno

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

742 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

 

Kód CZ

Olešnice

(Waldschitz)

 

 

Část města Ústí nad Labem

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 24.3.2013