Kód CZ

Všebořice

(Schöbritz)

Kostel sv.Mikuláše

Přestavěn 1698

 

Kostnice

1717

 

Hřbitovní brána

1702

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Ústí nad Labem, s.o.Ústí nad Labem

1961 Okres Ústí nad Labem

2003 Pověřený městský úřad

Část města Ústí nad Labem

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

866 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 25.3.2013