Kód CZ

Žežice

(Seesitz)

Osada: Mlýniště, Sovolusky  

Kostel sv.Petra a Pavla

1352, nově postaven 1477, rozšířen 1780

 

Fara

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Ústí nad Labem, s.o.Ústí nad Labem

1961 Okres Ústí nad Labem

2003 Pověřený městský úřad

Část obce Chuderov 

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

288 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

 

Kód CZ

Mlýniště

(Leinisch)

 

 

Kód CZ

Sovolusky

(Soblitz)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 25.3.2013