Kód CZ

Horní Brusnice

(Ober Prausnitz)

Kostel sv.Mikuláše

Pův.1384 dřevěný, současný empírový 1842-6

 

Fara

 

Hřbitovní brána

Barokní s vázami

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Vrchlabí, s.o.Hostinné

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 1255 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 21.7.2012