Kód CZ

Hostinné

(Arnau)

Kostel Nejsv.Trojice

1280, přestavěn po požáru 1610, regotizován 1877 F.Schmoranz

 

Fara

 

Kapličky Křížové cesty

Kolem kostela, 18.stol.

 

Brána ke kostelu

Kol.1750 barokní se sochami a mříží

 

Klášter františkánů

1684-1743

 

Kostel sv.Františka

Klášterní, raně barokní 1667

 

Klášter Uršulinek

S kaplí, později škola 1880-1

 

Kaple

V klášteře Uršulinek

 

Hřbitov

U kostela, 1597

 

Kaple Olivetská

Barokní, 1730-40

 

Kaple Navštívení P.Marie

Kol.1777

 

Evangelická modlitebna

1910

 

Děkanství

1525, přestavěno 1578, sgrafita po 1578

 

Židovský hřbitov

1884

 

Mariánský sloup

1678

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

1.pol.18.stol.

 

Socha sv.Norberta

Na bráně ke kostelu, kol.1750

 

Socha světice

Na bráně ke kostelu, kol.1750

 

Socha anděla I.

Před kaplí Olivetskou

 

Socha anděla II.

Před kaplí Olivetskou

 

Boží muka

S reliéfem sv.Anny pol.18.stol.

 

Radnice

Pův.gotická, přestavěna 1525 renesančně

 

Gymnasium

1873

 

Nemocnice

1890

 

Tělocvična

1890

 

Dům č.p.16

S podloubím s renes.klenbou

 

Dům č.p.17

16.stol.

 

Dům č.p.23

S portálem 1521

 

Dům č.p.38

Klasicistní, konec 18.stol., dvoupatrový

 

Dům č.p.40

S podloubím s renes.klenbou

 

Dům č.p.71

S pozdně gotickým portálem

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Vrchlabí, s.o.Hostinné

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

4053 N 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 21.7.2012