Kód CZ

Prosečné

(Proschwitz)

Kostel sv.Alžběty

Neogotický, 1898-4

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

Kol.1800 při cestě k Dolnímu Lánovu

 

Socha Nejsv.Trojice

Se sochami 2 andělů, konec 18.stol.

 

Boží muka

 

Škola

1881

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Vrchlabí, s.o.Hostinné

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 956 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 21.7.2012