Kód CZ

Prostřední Lánov

(Mittel Langenau)

[Protestantský kostel]

1901-2, zbořen 1982

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Lanov_Evangelicky_kostel_1910.jpg

 

Škola

1884-5

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Vrchlabí, s.o.Vrchlabí

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

Část obce Lánov

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 1216 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 21.7.2012