Kód CZ

Stružná

(Kysibl, Giesshübl)

Připojené obce: Horní Tašovice, Nová Víska, Žalmanov

Kaple sv.Josefa Zdroj 2)

Hřbitovní, 1926

Stružná - kaple sv. Josefa |

 

Socha sv.Jana Nepomuckého Zdroj 2)

V aleji k obci, 2.pol.18.stol.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Stružná).JPG Socha svatého Jana Nepomuckého (Stružná).JPG

 

[Tvrz] Zdroj C)

Ve východním cípu obce je dochován rybník, který byl součástí opevnění obdélníkové tvrze předpokládané po roce 1437. V té době získali Andělskou horu a Stružnou Šlikové, roku 1461 je získal Jiří z Poděbrad a roku 1463 věnoval svému synu Hynkovi. Roku 1466 se jich zmocnil míšeňský purkrabí Jindřich z Plavna, jehož potomci je drželi až do roku 1565. Již v roce 1536 je Stružná jmenována mezi vesnicemi tvořící přímou součást panství hradu Andělská Hora. V letech 1546 a 1570 je zmiňován rovněž zdejší poplužní dvůr. Protože v tu dobu sloužil jako šlechtické sídlo hrad Andělská Hora a mezi lety 1565 až 1570 se střídalo mnoho majitelů, obdélníková tvrz ve Stružné zchátrala a zanikla.

Stružná - tvrz |

 

Zámek Zdroj 2)

Raně barokní, 1675-1701, neorenesančně přestavěn. Ve 2. polovině 17. století nechal Humprecht Jan Černín z Chudenic přestavět tvrz na raně barokní zámek. Roku 1734 Černínové prodali panství hraběti Leopoldu Hartigovi. On a později jeho stejnojmenný syn rozšířili zámek ve Stružné na rozsáhlý a přepychový trojkřídlý objekt. V roce 1794 koupil panství v dražbě hrabě Jan Josef Stiebar z Buttenhaimu, který je dále roku 1810 musel prodat pražskému měšťanu Antonínu Hladíkovi. Následujícího roku zámek vyhořel a byl provizorně opraven. Až v roce 1829 prodal Antonín Hladík zámek hraběti Vilému z Neuberku. Od něho koupili zámek i panství roku 1863 hrabata Černínové-Morzinové, kteří nechali zámek pseudorenesančně přestavět a postavit nové dvě věže.

Zámek Stružná (1).JPG

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Žlutice, s.o. Bochov

1961 Okres Karlovy Vary

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První zmínka o osadě pochází z roku 1378. Ve 14. století byla osada manstvím hradu Andělská Hora

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

567 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

2) Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1977-82

 

C) cs.wikipedia.org  (21.7.2016)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 21.7.2016

Předchozí editace: 18.8.2012