Kód CZ

Martinice

Kaplička

Na návsi.

Martinice (Březnice) (02).jpg

 

Železný kříž

U č.p.6

Martinice (u Březnice) - kříž severně od čp. 6.jpg

 

Dům č.p.3

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3b/Martinice_%28u_B%C5%99eznice%29_-_%C4%8Dp._3_%281%29.jpg/1280px-Martinice_%28u_B%C5%99eznice%29_-_%C4%8Dp._3_%281%29.jpg

 

Dům č.p.5

 

 

Dům č.p.19

Upraven 1924

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/66/Martinice_%28B%C5%99eznice%29_%2804%29.jpg/1280px-Martinice_%28B%C5%99eznice%29_%2804%29.jpg

 

Hradiště

Z doby halštatské a hradištní

 

 

 

 

http://www.soupispamatek.com/okres_uherskybrod/foto/bojkovice/bojkovice_soubory/image100.jpg

Zpět na

okres

http://www.soupispamatek.com/okres_uherskybrod/foto/bojkovice/bojkovice_soubory/image101.jpg

Panství

 Politický okres Blatná, s.o. Březnice

1961 Okres Příbram

2003 Pověřený městský úřad

 Část města Březnice

 

Historie obce

První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1384

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

118

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 16.5.2021