Kód CZ

Štítary

[Tvrz ] Zdroj C)

poprvé doložena v roce 1501, kdy ji Jakub Štítarský ze Štítar spolu s dvorem postupoval Martinovi Smolíkovi z Radovesnic. Smolíkům z Radovesnic náležely Štítary až do roku 1587, kdy zemřela bez potomků Kateřina Smolíková, provdaná za Samuela Freusichselbsta, který rovněž zemřel v témže roce. O jejich dědictví došlo ke sporům a nakonec je koupilo město Kolín. Za městské vlády byla tvrz udržována a sloužila hospodářským potřebám dvora. Připomíná se ještě v roce 1753, kdy město Kolín pronajímalo štítarský dvůr měšťanům Janu Wildlovi a Antonínovi Neumanovi. Tehdy to byla jednopatrová zděná budova krytá šindelovou střechou, stojící uprostřed dvora. Byla nazývána parkán. V roce 1778 byl štítarský dvůr zrušen, pozemky rozparcelovány a budovy přestavěny na obydlí nových pozemkových vlastníků. Touto parcelací dvora vznikla dnešní ves Štítary, současně však zanikla tvrz.

 

Vila

Kolín, Štítary, Radovesnická ul. 3.jpg

 

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Kolín, s.o.Kolín

1961 Okres Kolín

2003 Pověřený městský úřad

Část Kolína

 

Historie obce Zdroj C)

Štítary se poprvé připomínají v roce 1088 jako majetek vyšehradské kapituly, které náležely ještě v roce 1222. Po vzniku města Kolína připadly Štítary kolínským rychtářům. Poprvé je jejich majetek ve Štítarech doložen v roce 1327. V průběhu 14. století se vystřídala v držení Štítar řada kolínských měšťanů. Za husitských válek se Štítar zmocnil Mikuláš z Lapače a v roce 1439 poručníci jeho sirotků Ondřej Keřský a Matěj ze Zibohlav prodali Štítary tehdejšímu zástavnímu držiteli Kolína Bedřichovi ze Strážnice. Tehdy zbyl ze Štítar již jen dvůr, stojící východně od vsi, která zanikla zřejmě za husitských válek (tato zaniklá ves nestávala přímo v místech dnešní vsi, ale 1 km západně od ní v poloze Na starých Štitarech). Bedřich ze Strážnice postoupil ještě v roce 1439 dvůr Štítary svému bratrovi Šimonovi ze Strážnice (zemřel v roce 1461), který se stal předkem zemanů Štítarských ze Štítar.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

397 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  (15.4.2020

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 15.4.2020