Kód CZ

Dolní Újezd

Osady: Boříkov, Dolečka, Jiříkov, Kabátoves, Malvařice, Pazucha, Přibyňoves, Václavky

Kostel sv.Martina >>

Již 1350 farní,věž i loď románská kněžiště gotické, sakristie a předsíně z r.1533

 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cd/Kostel_sv._Martina%2C_Doln%C3%AD_%C3%9Ajezd_01.jpg/1280px-Kostel_sv._Martina%2C_Doln%C3%AD_%C3%9Ajezd_01.jpg

 

Hřbitov

U kostela starý vedle je až k silnici nová část

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ae/H%C5%99bitov%2C_Doln%C3%AD_%C3%9Ajezd.jpg/1280px-H%C5%99bitov%2C_Doln%C3%AD_%C3%9Ajezd.jpg

 

Zvonice

Vstup na hřbitov, z roku 16461) polodřevěná patrová +márnice

  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4f/Zvonice%2C_Doln%C3%AD_%C3%9Ajezd_01.jpg/800px-Zvonice%2C_Doln%C3%AD_%C3%9Ajezd_01.jpg

 

Kaplička

Naproti hřbitovu se sochou P.Marie přivezenou 1970 z belgického Baueaux, 19.stol.

 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a7/Kapli%C4%8Dka_v_Doln%C3%ADm_%C3%9Ajezd%C4%9B.jpg/800px-Kapli%C4%8Dka_v_Doln%C3%ADm_%C3%9Ajezd%C4%9B.jpg

 

Fara

U kostela

 

Výklenková kaplička

U č.p.262

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c8/Doln%C3%AD_%C3%9Ajezd%2C_poklona_u_%C4%8Dp_262.jpg/800px-Doln%C3%AD_%C3%9Ajezd%2C_poklona_u_%C4%8Dp_262.jpg

 

Socha P.Marie

U silnice k Litomyšli na návsi z.r. 1737 od Fr.Pacáka, opravena 1879. Nápis vpředu v kartuši: ERATRIBVSEXROSEISES? / AVE RER PSALLE MARIE / EXPETET IPSA TIBI FLORI / DA SERTA POLÔ Nápis vzadu: REN 1925 / B

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/49/Doln%C3%AD_%C3%9Ajezd_%28SY%29%2C_souso%C5%A1%C3%AD_Panny_Marie.jpg/1280px-Doln%C3%AD_%C3%9Ajezd_%28SY%29%2C_souso%C5%A1%C3%AD_Panny_Marie.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9d/PacakMarieDolniUjezd2.jpg/1280px-PacakMarieDolniUjezd2.jpg

 

Socha Nejsv.Trojice

U silnice na Vidlatou Seč. 1875. Nápis vpředu: Tři jsou, kteříž svědectví vydávají na nebi, / Otec, Slovo a Duch svatý a ti tři jedno jsou. / I.Jan 5.7. Nápis vzadu: Ku cti a slávě Boží / postaveno nákladem / dobrodince / roku 1875. Na čelní straně reliéf evangelisty Marka se lvem, na boku sv.FrantišekAssisi a P.Marie.

 

 

Socha Nejsv.Trojice

U silnice Litomyšl - Polička za křižovatkou Trstěnice /Pohodlí / Sebranice, 1825 s reliéfem P.Marie Sedmibolestné, sv.Rodiny a světice.

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QP_m/gqKURO.jpeg?fl=res,2200,2200,1 https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QP_m/gqKURO.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Socha sv.Floriana

Před farou. 1903 soch.Otta Saudtuer

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/26/Statue_of_st._Florian%2C_Doln%C3%AD_%C3%9Ajezd%2C_Svitavy.jpg/800px-Statue_of_st._Florian%2C_Doln%C3%AD_%C3%9Ajezd%2C_Svitavy.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/26/Statue_of_st._Florian%2C_Doln%C3%AD_%C3%9Ajezd%2C_Svitavy.jpg/800px-Statue_of_st._Florian%2C_Doln%C3%AD_%C3%9Ajezd%2C_Svitavy.jpg

 
Socha sv.Jana Nepomuckého

Na návsi vedle staré školy, 1852

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QL_p/gb1MQb.jpeg?fl=res,2200,2200,1 https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QL_p/gb1MQb.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Socha Archanděla Michaela

Za plotem č.p. 79 u silnice na Desnou, Na podstavci reliéf P.Marie, sv.Václava a patrně Kateřinu Sienskou

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0b/Doln%C3%AD_%C3%9Ajezd_%28SY%29%2C_socha_and%C4%9Bla.jpg/1280px-Doln%C3%AD_%C3%9Ajezd_%28SY%29%2C_socha_and%C4%9Bla.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0b/Doln%C3%AD_%C3%9Ajezd_%28SY%29%2C_socha_and%C4%9Bla.jpg/1280px-Doln%C3%AD_%C3%9Ajezd_%28SY%29%2C_socha_and%C4%9Bla.jpg

 

Socha Krista

na starém hřbitově

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

Na Pražském mostě, 1869, od 1970 deponována na OÚ

 

Socha sv.Václava

Na Pražském mostě, 1869, od 1970 deponována na OÚ

 

Socha sv.Vojtěcha

Na Pražském mostě, 1869, od 1970 deponována na OÚ

 

Socha sv.Josefa

Na Pražském mostě, rozbita opilcem, obnovena 2004, deponována v místním minimuzeu

 

Socha P.Marie

V polích na Bořkově, 1887, na podstavci reliéf sv.Josefa a P.Marie

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/58/Socha_Panny_Marie%2C_Doln%C3%AD_%C3%9Ajezd_%28jihov%C3%BDchod%29.jpg/800px-Socha_Panny_Marie%2C_Doln%C3%AD_%C3%9Ajezd_%28jihov%C3%BDchod%29.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/58/Socha_Panny_Marie%2C_Doln%C3%AD_%C3%9Ajezd_%28jihov%C3%BDchod%29.jpg/800px-Socha_Panny_Marie%2C_Doln%C3%AD_%C3%9Ajezd_%28jihov%C3%BDchod%29.jpg

 

Socha sv.Floriána

Ve výklenku štítu usedlosti č.p.79

 

Socha

V údolí u silnice na Poličku, ve formě náhrobku

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_H_l/emxqUD.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Kamenný kříž

U polní cesty za školou. 1896. Nápis vpředu: Učiněn jest / poslušným / až k smrti / a to k smrti / kříže / Epišt. F.Filip 2.8.

Nápis vzadu: Vyzdvihl vlastním / nákladem / dp František Jireček / os.děkan a farář / v Dolním Újezdě / Léta Páně / 1896

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QN_p/w4bFUd.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Kamenný kříž - Kalvárie

Za pražským mostem.1895, zv.Vomočilův, se sochami sv.Jana a P.Marie

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gW_r/ACSGv.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Kamenný kříž

V poli východně od vsi, zv.Novákoův

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_G_c/I980BE.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Kamenný kříž

Poblíž silnice na Litomyšl. Vpředu nápis: OPOČÍVEJ V POKOJI.

 

Železný kříž

U silnice na Vidlatou Seč

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gT_o/ClFTJ3.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Železný kříž

Před vstupem na hřbitov. 1861 z popudu redemptoristů

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5c/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_p%C5%99ed_kostelem%2C_Doln%C3%AD_%C3%9Ajezd.jpg/800px-K%C5%99%C3%AD%C5%BE_p%C5%99ed_kostelem%2C_Doln%C3%AD_%C3%9Ajezd.jpg

 

Železný kříž

Poblíž silnice na Litomyšl, vážně poškozený s rozpraskaným soklem

 

Železný kříž

U silnice na Vidlatou Seč

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_QR_o/VWYxi.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Dřevěný kříž

ve staré části hřbitova.

 

 

Křížová cesta

na hřbitově.1995 dle návrhu Václava Huricha a Ludmily Jandové.

 

 

            I.zastavení

                na hřbitově

Dolní Újezd, křížová cesta 01.jpg

 

            II.zastavení

                na hřbitově

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a2/Doln%C3%AD_%C3%9Ajezd%2C_k%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A1_cesta_02.jpg/800px-Doln%C3%AD_%C3%9Ajezd%2C_k%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A1_cesta_02.jpg

 

            III.zastavení

                na hřbitově

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/13/Doln%C3%AD_%C3%9Ajezd%2C_k%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A1_cesta_03.jpg/800px-Doln%C3%AD_%C3%9Ajezd%2C_k%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A1_cesta_03.jpg

 

            IV.zastavení

                na hřbitově

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bd/Doln%C3%AD_%C3%9Ajezd%2C_k%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A1_cesta_04.jpg/800px-Doln%C3%AD_%C3%9Ajezd%2C_k%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A1_cesta_04.jpg

 

            V.zastavení

                na hřbitově

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ad/Doln%C3%AD_%C3%9Ajezd%2C_k%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A1_cesta_05.jpg/800px-Doln%C3%AD_%C3%9Ajezd%2C_k%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A1_cesta_05.jpg

 

            VI.zastavení

                na hřbitově

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7b/Doln%C3%AD_%C3%9Ajezd%2C_k%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A1_cesta_06.jpg/800px-Doln%C3%AD_%C3%9Ajezd%2C_k%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A1_cesta_06.jpg

 

            VII.zastavení

                na hřbitově

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/60/Doln%C3%AD_%C3%9Ajezd%2C_k%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A1_cesta_07.jpg/800px-Doln%C3%AD_%C3%9Ajezd%2C_k%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A1_cesta_07.jpg

 

            VIII.zastavení

                na hřbitově

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/62/Doln%C3%AD_%C3%9Ajezd%2C_k%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A1_cesta_08.jpg/800px-Doln%C3%AD_%C3%9Ajezd%2C_k%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A1_cesta_08.jpg

 

            IX.zastavení

                na hřbitově

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/77/Doln%C3%AD_%C3%9Ajezd%2C_k%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A1_cesta_09.jpg/800px-Doln%C3%AD_%C3%9Ajezd%2C_k%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A1_cesta_09.jpg

 

            X.zastavení

                na hřbitově

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dc/Doln%C3%AD_%C3%9Ajezd%2C_k%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A1_cesta_10.jpg/800px-Doln%C3%AD_%C3%9Ajezd%2C_k%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A1_cesta_10.jpg

 

            XI.zastavení

                na hřbitově

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5b/Doln%C3%AD_%C3%9Ajezd%2C_k%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A1_cesta_11.jpg/800px-Doln%C3%AD_%C3%9Ajezd%2C_k%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A1_cesta_11.jpg

 

            XII.zastavení

                na hřbitově

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e5/Doln%C3%AD_%C3%9Ajezd%2C_k%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A1_cesta_12.jpg/800px-Doln%C3%AD_%C3%9Ajezd%2C_k%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A1_cesta_12.jpg

 

            XIII.zastavení

                na hřbitově

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a8/Doln%C3%AD_%C3%9Ajezd%2C_k%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A1_cesta_13.jpg/800px-Doln%C3%AD_%C3%9Ajezd%2C_k%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A1_cesta_13.jpg

 

            XIV.zastavení

                na hřbitově

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a3/Doln%C3%AD_%C3%9Ajezd%2C_k%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A1_cesta_14.jpg/800px-Doln%C3%AD_%C3%9Ajezd%2C_k%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A1_cesta_14.jpg

 

Smírčí kříž

U cesty v lese u č.p 107

 

Socha J.Pakosty

Pomník selského povstání (v r. 1680) před budovou školy vytvořil r. 1914 sochař Otakar Velínský, mistr kamenosochařské dílny AVU v Praze, podle návrhu Jana Štursy.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/23/Doln%C3%AD_%C3%9Ajezd_%28SY%29%2C_socha_sedl%C3%A1ka.jpg/1280px-Doln%C3%AD_%C3%9Ajezd_%28SY%29%2C_socha_sedl%C3%A1ka.jpg

 

Památník obětem války

Na hřbitově

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1a/Memorial_of_fallen_in_Doln%C3%AD_%C3%9Ajezd%2C_Svitavy.jpg/800px-Memorial_of_fallen_in_Doln%C3%AD_%C3%9Ajezd%2C_Svitavy.jpg

 

Obecná škola

Na návsi, neogotická, dnes obecní úřad a pošta

 

Mlýn-pila

Za pražským mostem

 

Sokolovna

Secesní

 

Měšťanská škola

1909

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a0/Doln%C3%AD_%C3%9Ajezd_%28SY%29%2C_Z%C5%A0.jpg/1280px-Doln%C3%AD_%C3%9Ajezd_%28SY%29%2C_Z%C5%A0.jpg

 

Dům č.p.79

2.pol.19.stol., se soškou sv.Floriána ve výklenku

 

Dům

Transferován do Muzea v přírodě na Veselém kopci

 

Velkostatek

Čtyřkřídlý uzavřený dvůr v čele příjezdu od Litomyšle, ve středu čelní strany sýpka s průjezdy po obou stranách, dnes zaslepenými

 

Pražský kamenný most

Se sochami sv.Jana Nepomuckého, sv.Václava, sv.Vojtěcha a sv.Josefa. O třech obloucích s deskami  na bocích.

silniční most

 

 

Zpět na

okres

Panství Litomyšl

 Politický okres Litomyšl

1961 Okres Svitavy

2003 Pověřený městský úřad

 

znak obce Dolní Újezd

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1167

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 2318

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

1991

1817

 

2004

 1953

 

 

www.dolniujezd.cz

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) E.Poche, Umělecké památky Čech

3) Kolektiv autorů. Kamenné kříže Čech a Moravy. Druhé, doplněné vydání. Praha : Argo, 2001.

4) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

C) cs.wikipedia.org 

Kód CZ

Boříkov

 

 

Kód CZ

Dolečka

 

 

 

Kód CZ

Jiříkov

Železný kříž

U č.p. 6

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/62/Doln%C3%AD_%C3%9Ajezd%2C_Ji%C5%99%C3%ADkov%2C_crucifix.jpg/800px-Doln%C3%AD_%C3%9Ajezd%2C_Ji%C5%99%C3%ADkov%2C_crucifix.jpg

 

 

Jiříkov založen r.1785 Jiřím z Valdštejna

 

1880   228 ob.    42 d.

1995    80 ob.   33 d

Kód CZ

Kabatoves

 

Železný kříž

Před domem č.p.169, s reliéfem P.Marie Bolestné, sv.Josefa a Máří Magdaleny

 

 

Kód CZ

Malvařice

 

Socha sv.Vojtěcha

1997 u č.p.317, soch.Stanislav Malý

  

 

 

Kód CZ

Pazucha

 

Výklenková kaplička

Za č.p.224

 

Železný kříž

U silnice na Trstěnici

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_gQ_r/T2rHS.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

 

Kód CZ

Přibyňoves

 

Železný kříž

U potoka

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/Doln%C3%AD_%C3%9Ajezd_%28SY%29%2C_k%C5%99%C3%AD%C5%BE.jpg/800px-Doln%C3%AD_%C3%9Ajezd_%28SY%29%2C_k%C5%99%C3%AD%C5%BE.jpg

 

 

Kód CZ

Václavky

Kamenný kříž

Za cestou proti č.p. 6, r.2000 obnovený, nový plůtek, původní opřen opodál.

Křížek u plotu

 

Dům č.p.8

Roubenka

 

 

 

Václavky založeny r. 1730 Václavem Trautmansdorfem

 

63 – 62 – 1

45 – 28 - 1

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 18.12.2022

Předchozí editace: 19.2.2012