Kód CZ 250

Bechyně

Připojeny: Hvožďany, Senožaty

Kostel sv.Matěje Zdroj 2)

Poč.16.stol., na místě staršího kostela, věž 1613

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3e/Bechyn%C4%9B%2C_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD%2C_zdola.jpg/1280px-Bechyn%C4%9B%2C_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD%2C_zdola.jpg

 

Kostel Nanebevzetí P.Marie Zdroj 2) Zdroj C)

Klášterní. Konec 15.stol. Vznikl v roce 1491 a byl řešen jako síňové dvoulodí s obdélným, polygonálně uzavřeným presbytářem. Původní klášter františkánů byl založen v 80. letech 13. století, byl však v období husitských válek zcela zničen. V interiéru zaujme vzácná sklípková klenba a náhrobní kameny držitelů Bechyně. Okolo kláštera jsou terasovité klášterní zahrady s výhledem do údolí Lužnice.

Klášter Bechyně

 

Klášter minoritů Zdroj C)

Dříve františkánů

Bechyně - Okres Tábor (47).jpg

 

Kostel sv.Michaela Zdroj 2)

Hřbitovní Antonio de Alfieri 1667-70, s barokní eliptickou centrálou nechal postavit ve druhé polovině 17. století Jan Norbert ze Šternberka.

Bechyně hřbitovní kostel sv. Michala.jpg

 

Kaple Ukřižování Páně a Bolestné P.Marie Zdroj 2)

1724 u kostela na místě starší kaple, osmiboká

https://d34-a.sdn.szn.cz/d_34/c_B_C/6J5xqH.jpeg?fl=res,667,500,1

 

[Kaple sv.Jiří] Zdroj 2)

U hradu, na jejím místě postaven altán

 

Kaple) Zdroj C)

Na křižovatce ulic Písecká a Fáberova, na vyvýšeném návrší

 

Kaple)

Na křižovatce u starého nádraží

 

Synagoga Zdroj 2)

18.stol.

Synagoga Bechyně.JPG

 

Židovský hřbitov Zdroj 2) Zdroj C)

17.stol. s náhrobky z druhé poloviny 17. století.

Žid.hřbitov Bechyně S.jpg

 

Výklenková kaplička sv.Antonína) Zdroj C)

na pravém břehu Lužnice u Zářečského mostu.

Bechyně, kaplička svatého Antoníčka, v zimě.jpg

 

Výklenková kaplička) Zdroj C)

Na Zářečských schodech

Bechyně - okres Tábor (02).jpg

 

Děkanství Zdroj C)

Náměstí

Děkanství,-nám.-T.-G.-Masaryka-143,-Bechyně.jpg

 

Poustevna Poušť Zdroj 2) Zdroj A)

Konec 17.stol. 1665, dal Jan Norbert v lese vystavět poustku, kam se rád uchyloval k pobožným rozjímáním. Poustevna byla dřevěná stavba se dvěma světničkami a sklepem. Poustevníci zde žili od roku 1678 do roku 1793, byli to františkánští mniši z bechyňského kláštera. Uváděni jsou: Tomáš Partl, Jakub Zelenka, Šimon Plems a posledním poustevníkem byl Ludvík Oliva, který skonal roku 1793. Rok po smrti posledního poustevníka Ludvíka Olivy, zde zaniká poustevnický život. Oltář sv. Jana Křtitele si vyprošuje bývalý převor dominikánského kláštera v Písku Kajetán Xaver Růžička pro farní kostel v Sudoměřicích u Bechyně, kde působil jako farář.

 

[Kaple sv.Marka] Zdroj A)

1549, u pustevny Na poušti

 

Kaple sv.Jana Křtitele Zdroj A)

1676, u pustevny Na poušti, nechal ji postavit Jan Norbert ze Šternberka, stavitel Martin Rimer stavitel a měšťan Nového Města Pražského. 1848 v rámci zřízení střelnice přeměněna kaple na hostinec. Roku 1930 kupuje kostelík v Poušti Evangelická metodistická církev a o rok později je založen Josefem Kocourkem, metodistickým farářem, Letní Tábor Poušť na Smutné, který je osadou Spolku pro péči o sirotky v ČSR. Tábor má trvalé ubikace z vyřazených železničních vagonů a ústřední budova tábora je upravena z bývalé poustevny.

https://www.mistopisy.cz/modules/pruvodce/media/village/7708/tourism.jpg

 

Socha sv.Jana Nepomuckého Zdroj 2)

Polychromovaná J.Pacák kol 1720 v Zářečí

Bechyně, sv Jan Nepomucky Zářečí.jpg Bechyně, sv Jan Nepomucky Zářečí.jpg

 

Socha sv.Jana Nepomuckého Zdroj 2)

Terakotová 18.stol. při kostele sv.Matěje

Bechyně, náměstí, Jan Nepomucký.jpg Bechyně, náměstí, Jan Nepomucký.jpg

 

Boží muka) Zdroj C)

Na levém břehu Lužnice, nedaleko Zářečského mostu

 

Boží muka) Zdroj C)

zasvěcená svaté Anně se nalézají na Táborské ulici, u silnice k Větrovu, pod zámkem.

Bechyně - okres Tábor (12).jpg

 

Pomník Františka Křižíka) Zdroj C)

V zahradě č.p.543

 

Kašna)Zdroj A)

Na zámku

Kašna v zámeckém parku

 

Památník padlým

U zámku

https://d34-a.sdn.szn.cz/d_34/c_E_B/iXjFhk.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Hrad Zdroj 2) Zdroj C)

12.stol. v místě starého hradiště. V 16. století nechal Petr Vok z Rožmberka přestavět původně gotický hrad na své hlavní, nejmilejší a tehdy ještě mládenecké sídlo, reprezentativní renesanční zámek, kde se také později (14. února 1580) oženil s Kateřinou z Ludanic. Po smrti staršího bratra Viléma z Rožmberka, zdědil Petr Vok celé rožmberské panství (do kterého náležela i Bechyně), Vok však kromě panství zdědil také dluhy po bratru Vilémovi. Proto nedobrovolně obětoval v roce 1596 Bechyni rodu Šternberků, aby smazal dluhy. Po Šternbercích vlastnil zámek téměř dvě staletí rod Paarů. V současné době zámek patří Josefu Šťávovi. Komplex bechyňského zámku je veřejně přístupný a prohlídková expozice představuje především historicky nejvýznamnějšího majitele panství Petra Voka z Rožmberka. V bývalém zámeckém pivovaru jsou umístěny výstavní expozice keramiky Alšovy jihočeské galerie, tvořené převážně exponáty z mezinárodních keramických sympozií. V bývalé zámecké sýpce je umístěno Muzeum Vladimíra Preclíka.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/56/Bechyn%C4%9B%2C_z%C3%A1mek.JPG/1280px-Bechyn%C4%9B%2C_z%C3%A1mek.JPG Zámek Bechyně

 

Jízdárna Zdroj A)

U zámku

Jízdárna

 

Hradby Zdroj C)

Městské-opevnění,-Bechyně.jpg

 

Hláska Kohoutek Zdroj C)

Bechyně - hlásska Kohoutek 1907.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/44/Bechyn%C4%9B_-_hl%C3%A1ska_Kohoutek.jpg/1280px-Bechyn%C4%9B_-_hl%C3%A1ska_Kohoutek.jpg

 

Dům č.p.2 Zdroj C)

Náměstí

Měšťanský-dům,-nám.-T.-G.-Masaryka-2,-Bechyně.jpg 23.7.16 Bechyně 03 (28489653256) .jpg

 

Dům č.p.8 Bílý zvon Zdroj C)

Náměstí

Bechyně, náměstí, U Bílého zvonu.jpg

 

Dům č.p.11 Zdroj 2)

Zámecký pivovar Protivínka

Bechyně, náměstí, restaurace Protivínka (01).jpg

 

Dům č.p.13 Zdroj C)

Náměstí

Bechyně náměstí, ústí Valtrovy ulice.jpg

 

Dům č.p.18 Zdroj C)

Náměstí

Bechyně náměstí, ústí Valtrovy ulice.jpg

 

Dům č.p.23 Zdroj C)

Náměstí

Měšťanský-dům,-nám.-T.-G.-Masaryka-23,-Bechyně.jpg

 

Dům č.p.25 Zdroj C)

Široká ulice

Bechyně, Široká čp 25.jpg

 

Dům č.p.35 Zdroj C)

Klášterní ulice

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d5/Bechyn%C4%9B%2C_Kl%C3%A1%C5%A1tern%C3%AD_35.jpg/1280px-Bechyn%C4%9B%2C_Kl%C3%A1%C5%A1tern%C3%AD_35.jpg

 

Dům č.p.36 Zdroj C)

Klášterní ulice

Bechyně, Klášterní čp 36.jpg

 

Dům č.p.37 Zdroj C)

Klášterní ulice

Bechyně, Klášterní 37 a 3.jpg

 

Dům č.p.40 Zdroj C)

Klášterní ulice

Bechyně, Klášterní čp 40.jpg

 

Dům č.p.64 Zdroj C)

Dlouhá ulice

Bechyně - okr. Tábor (0014).jpg

 

Dům č.p.84

Dlouhá ulice

 

Dům č.p.101 Zdroj C)

Dlouhá ulice

Bechyně, Dlouhá čp101 (01).jpg

 

Dům č.p.112 Zdroj C)

Táborská ulice

Bechyně, Taborska 112.jpg

 

Dům č.p.131

Náměstí

 

Dům č.p.137 Zdroj C)

Náměstí

Měšťanský-dům,-nám.-T.-G.-Masaryka-137,-Bechyně.jpg

 

Dům č.p.140 Zdroj C)

Náměstí

Městské muzeum Bechyně.jpg

 

Dům č.p.141 Zdroj C)

Náměstí, rodný dům V.pichla

Bechyně, U Pichlů, čtyřkolky.jpg

 

Dům č.p.142 Zdroj C)

Náměstí

Měšťanský-dům,-nám.-T.-G.-Masaryka-142,-Bechyně.jpg

 

Dům č.p.147 Zdroj C)

Náměstí

Bechyně, náměstí, pošta a Soukenická ulice.jpg

 

Dům č.p.458 Zdroj C)

Zářečí

Venkovská-usedlost,-Zářečí-458,-Bechyně.jpg

 

Dům č.p.465 Zdroj C)

Zářečí

Bechyně, Zářečí, domy nad zatáčkou silnice.jpg

 

Dům č.p.466 Zdroj C)

Zářečí

Venkovská-usedlost,-Zářečí-466,-Bechyně.jpg

 

Dům č.p.467 Zdroj C)

Zářečí

Venkovská-usedlost,-Zářečí-467,-Bechyně.jpg

 

Dům č.p.468 Zdroj C)

Zářečí

Venkovská-usedlost,-Zářečí-468,-Bechyně.jpg

 

Dům č.p.476 Zdroj C)

Zářečí

Bechyně,_Zářečí_čp_476.jpg

 

Dům č.p.489 Zdroj C)

Zářečí

Venkovská-usedlost,-Zářečí-489,-Bechyně.jpg

 

Dům č.p.490 Zdroj C)

Zářečí

Venkovská-usedlost,-Zářečí-490,-Bechyně.jpg

 

Dům č.p.491 Zdroj C)

Zářečí

Bechyně, Zářečí, domy pod zatáčkou a zámek.jpg

 

Dům č.p.493 Zdroj C)

Zářečí

Venkovská-usedlost,-Zářečí-493,-Bechyně.jpg

 

Dům č.p.494 Zdroj C)

Zářečí

Venkovská-usedlost,-Zářečí-494,-Bechyně.jpg

 

Vila č.p.188 Zdroj 2)

Secesní, J.Kotěra 1910, Libušina ul.

Kotěrova-vila,-Libušina-188,-Bechyně.jpg

 

Vila č.p.167 Zdroj C) Zdroj E)

postavená ve 20. letech 20. století podle projektu architekta Františka Vahaly pro obvodního a železničního lékaře v Bechyni MUDr. Bohumila Čámského, čemuž byla přizpůsobena i vnitřní dispozice, jež kromě bytu obsahovala i čekárnu a ordinaci.

Bechyně, vila čp 167.jpg

 

Lázně Zdroj C)

Městské

Bechyně,_Zářečí_čp_481.jpg

 

Lázně Zdroj 2)

J.Chomutovský 1902-3

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3a/L%C3%A1zn%C4%9B_Bechyn%C4%9B%2C_Libu%C5%A1e.jpg/1280px-L%C3%A1zn%C4%9B_Bechyn%C4%9B%2C_Libu%C5%A1e.jpg

 

Keramická škola Zdroj 2)

1889

Související obrázek

 

Kolonie domů Křižíkova čtvrť Zdroj 2)

F.Vahala 1922

 

Mlýn) Zdroj C)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/44/Bechyn%C4%9B_-_ml%C3%BDn.jpg/1280px-Bechyn%C4%9B_-_ml%C3%BDn.jpg

 

Vodárna

V Křižíkově čtvrti

https://d34-a.sdn.szn.cz/d_34/c_img_H_a/ze3gUp.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Most Zdroj 2)

Přes Lužnici, železobetonový Ed.Viktora 1925-8, je dlouhý 203 metrů, jeho šíře je 8,90 metrů.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7a/Most-bechy%C5%88sk%C3%A1_duha.jpg/1280px-Most-bechy%C5%88sk%C3%A1_duha.jpg

 

Most Zdroj C)

Kamenný jednoobloukový most z režného lomového zdiva se nachází na západním okraji města na silnici do Hvožďan a přemosťuje říčku Smutnou. Oblouk klenby je segmentový o rozponu 15 m, což je na daný druh klenby mimořádné.

silniční most č. 135-005

 

 

http://www.soupispamatek.com/okres_uherskybrod/foto/bojkovice/bojkovice_soubory/image100.jpg

Zpět na

okres

http://www.soupispamatek.com/okres_uherskybrod/foto/bojkovice/bojkovice_soubory/image101.jpg

Panství

 Politický okres Milevsko, s.o. Bechyně

1961 Okres Tábor

2003 Pověřený městský úřad

 

Znak obce Bechyně

Historie města Zdroj C)

Prostor dnešního města byl osídlen již od pravěku. Při rekonstrukci náměstí v roce 2011 našli archeologové množství keramiky a keltské osídlení z období 1. stol. před naším letopočtem.

V 9. století bylo na ostrožně nad řekou vybudováno slovanské hradiště (podle Kosmovy kroniky jedno z nejdůležitějších správních center tehdejších Čech). V roce 1268 místo získal král Přemysl Otakar II., který se zde rozhodl postavit svůj hrad. Jan Lucemburský pak roku 1323 v podhradí založil město. Po roce 1340 se v držení Bechyně střídají různé šlechtické rody – Šternberkové, Bechyňové z Lažan, Švamberkové i Rožmberkové a jako poslední Paarové Nejvýznamnější majitelé Bechyně přitom byli Šternberkové (na které upomínají náhrobní kameny v klášterním kostele) a poté v 2. polovině 16. století Rožmberkové. V té době došlo k významnému rozvoji města a k přestavbě původního hradu na renesanční zámek.

Do roku 1776 byla Bechyně krajským městem, pak přišel úpadek na město okresní a postupná ztráta významu.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

2122

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

C) cs.wikipedia.org  (11.12.2019)

E) pamatkovykatalog.cz (11.12.2019)

 

 

69 – 66 - 0

19 – 0 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 11.12.2019

Předchozí editace: 22.7.2013