Kód CZ 2476

Dobronice u Bechyně

(Dobronitz)

Kostel Nanebevzetí P.Marie  Zdroj C)

Raně gotický

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/38/Kostel_Nanebevzet%C3%AD_Panny_Marie_%283%29.JPG/1280px-Kostel_Nanebevzet%C3%AD_Panny_Marie_%283%29.JPG

 

Kaple Zdroj C)

Na horní návsi

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/42/Dobronice_horn%C3%AD_4.jpg/1920px-Dobronice_horn%C3%AD_4.jpg

 

Výklenková kaplička sv. Jana Nepomuckého  Zdroj C)

U mlýna

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cf/Dobronice_kapli%C4%8Dka_3.jpg/800px-Dobronice_kapli%C4%8Dka_3.jpg Dobronice u Bechyně, kaplička sv.  Jana Nepomuckého, socha.jpg

 

Kamenný kříž  Zdroj C)

1830

Dobronice u Bechyně - okres Tábor (5).jpg

 

Boží muka  Zdroj C)

Dobronice u Bechyně - okres Tábor (12).jpg

 

Památník padlým

U kaple

 

Mohylník  Zdroj C)

V lese Kukle, archeologické naleziště

 

Zřícenina hradu Zdroj C)

V jižním cípu obce u Lužnice. Kamenný hrad byl postaven na počátku 14. století. Prvním zmiňovaným majitelem je v roce 1322 Diviš z Dobronic. Potomci Diviše drželi hrad až do počátku 15. století. Dalšími vlastníky hradu a vsi byli například Kraselovští z Kraselova, Sedlečtí od Dubu, Malovcové z Malovic. V letech 1455 až 1459 se stal majetkem pánů z Rožmberka, ale ti jej prodali svému purkrabímu na hradě Choustníce Vítovi ze Rzavého. Rodina Vítů ale hrad postupně prodávala až celý přešel do majetku Hozlauerů z Hozlau. Za jejich vlastnictví majetek vzkvétal, mimo jiné založili v hradním hospodářství pivovar. Po Bílé Hoře rodina Hozlauerů o většinu majetku přišla a zbylou část zatížili dluhy. Ty se ale nepodařilo uhradit a proto v roce 1636 propadá zbytek majetku Královské komoře. Vzápětí je ale prodán Ferdinandu Pruggerovi z Greinburku.

V roce 1691 pak dcera Ferdinanda Pruggera Anna Jakoba prodala hrad i panství Tovaryšstvu Ježíšovu. Jezuité pravděpodobně na hradě zřídili kancelář panství, ale současně si v nedalekých Opařanech budovali klášter-zámek. Když byl v roce 1727 zámek dokončen, jezuité se odstěhovali tam a hrad je ponechán opuštěný. Ale až do zrušení řádu jezuitů v roce 1773 je uváděn jako pevný. Po roce 1773 znovu připadl pod státní správu do majetku Studijního fondu královské komory.

V roce 1792 nechal vrchnostenský správce Františel Halbiger strhat střechy a vylamovat kvalitnější kameny a prodával je jako materiál. Následně otevřený a částečně rozebraný hrad byl ponechán svému osudu a stal se zdrojem materiálu pro okolní vesnice. V roce 1825 koupila již torzo hradu kněžna Quidobaldina Paarová a přičlenila zbytky původního panství k opařanskému velkostatku. Teprve v roce 1890 byly provedeny záchranné práce, aby se hrad nesesunul do řeky. Další pak provedl v letech 1921 až 23 Klub českých turistů. Po znárodnění paarského panství v roce 1948 byl hrad ve státní správě a nebyla mu věnována žádná péče. Až v roce 1971 byly provedeny zabezpečovací práce, bohužel však dosti neodborně.

Hrad Dobronice.jpg

 

Mlýn Zdroj C)

Dobronice u Bechyně, mlýn.jpg Dobronice hrad a Lužnice 10.jpg

 

Papírna Zdroj C)

Dobronice u Bechyně, Papírna, budova na prodej.jpg

 

Usedlost č.p.2 Zdroj C)

Na horní návsi

Dobronice horní 6.jpg

 

Usedlost č.p.7 Zdroj C)

Roubená

Dobronice u Bechyně (6).JPG

 

Usedlost č.p.9 Zdroj C)

 

Usedlost č.p.21 Zdroj C)

Dobronice u Bechyně - okres Tábor (4).jpg

 

Dům Zdroj C)

Dobronice u Bechyně - okres Tábor (25).jpg

 

 

http://www.soupispamatek.com/okres_uherskybrod/foto/bojkovice/bojkovice_soubory/image100.jpg

Zpět na

okres

http://www.soupispamatek.com/okres_uherskybrod/foto/bojkovice/bojkovice_soubory/image101.jpg

Panství

 Politický okres Milevsko, s.o. Bechyně

1961 Okres Tábor

2003 Pověřený městský úřad

 

Znak obce Dobronice u Bechyně

Historie obce  Zdroj C)

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1220 kdy je zmiňován jistý Jan, syn Dobroňův.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

545

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  (13.12.2019)

 

 

 

Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 13.12.2019