Kód CZ 15015

Srlín

Kaple sv.Václava Zdroj C)

2.pol.19.stol.

 

Kaple sv.Jana NepomuckéhoZdroj C)

U zámku

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/49/Srl%C3%ADn_%28_Bernartice%29_%287.%29.jpg/800px-Srl%C3%ADn_%28_Bernartice%29_%287.%29.jpg

 

Socha Bičovaného Krista  Zdroj C)

Ve dřevěné kapličce na kamenném podstavci, u č.p.58 u silnice na Zběšičky. Je z roku 1753. Na podstavci je tento nápis: TATO STATUA GEST WISTAWENA NÁKLADEM JANA TEBICHA A. 1753, na podstavci 1831

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/33/Srl%C3%ADn_%28_Bernartice%29_%2814.%29.jpg/800px-Srl%C3%ADn_%28_Bernartice%29_%2814.%29.jpg

 

Železný kříž

U č.p.2

 

Železný kříž  Zdroj C)

U cesty na Zběšičky, 1869

Srlín (Bernartice) (18.). Jpg

 

Památník padlým

 

Mohylník Zdroj C)

Lokalita se nachází J a JZ od osady Srlín, v lese Březovec. Na pohřebišti je několik skupin mohyl z pravěku, doby halštatské a laténské. Mezi nálezy z mohyl byla i importovaná laténská keramika. Skupina 5 mohyl z doby halštatské a laténské 600 m JJV od kapličky v Srlíně leží v nadmořské výšce 410 m, asi 150 m od ústí Kolišovského potoka do Smutné. Skládá se ze čtyř menších mohyl o průměru 6 – 8 m a výšce 0,3 – 0,4 a jedné velké mohyly o průměru 22 m a výšce 2 m. Patrně tuto mohylu prokopal v roce 1865 J. K. Hraše a nalezl v ní zlomky nádob, železné kroužky, nýtky, hřeby a bronzové knoflíky a drátky. Pravěká mohyla 850 m JJV od kapličky v Srlíně leží v nadmořské výšce 420 m na nevýrazném návrší nad říčkou Smutnou. Mohyla o průměru 12 m je vysoká 0,8 m. Osamělá mohyla z doby halštatské a laténské 1000 m JJV od kapličky v Srlíně se nachází v nadmořské výšce 418 m, asi 300 m od pravého břehu Smutné. Mohyla je vysoká 2 m a má průměr 17 m. Skupina 3 mohyl z doby halštatské a laténské 1200 m JJZ od kapličky v Srlíně leží v nadmořské výšce 420 m, 400 m S od bezejmenného pravostranného přítoku Smutné. Skládá se ze dvou větších mohyl o průměru 16 a 13 m, vysokých 2 a 1,5 m, které jsou od sebe vzdáleny 15 m. Malý mohylovitý útvar v jejich blízkosti může být rovněž nejistou mohylou. Skupina 3 mohyl z doby halštatské a laténské 1200 m JZ od kapličky v Srlíně leží v nadmořské výšce 425 m na temeni nízkého návrší. Skládá se z jedné zachovalé a dvou prokopaných mohyl. Jedna z nich je patrně totožná s mohylou, kterou v roce 1897 prozkoumal J. K. Hraše a nalezl v ní rukojeť železného nože, železný kroužek a zlomky keramiky z doby halštatské a laténské. Osamělá pravěká mohyla 1300 m JZ od kapličky v Srlíně leží v nadmořské výšce 424 m, asi 300 m S od bezejmenného pravostranného přítoku Smutné. Zachovalá pravěká mohyla se sníženým vrcholkem je vysoká 1 m a má průměr 21 m. Uložení nálezů: Muzeum keramiky v Bechyni

mohylové pohřebiště

 

Tvrz Zdroj C)

Přestavěná na pivovar a lesní správu

 

Mlýn Zdroj C)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/ff/Srl%C3%ADn_%28_Bernartice%29_%282.%29.jpg/1280px-Srl%C3%ADn_%28_Bernartice%29_%282.%29.jpg

 

Dům č.p.8

S bránou z r.1845, obytné stavení zdevastováno přestavbami

 

Dům č.p.43

Roubený

 

Dům č.p.53

S bránou z r.1843

 

Památný strom Zdroj C)

U zámku u kaple

Srlín (Bernartice) (6.). Jpg

 

http://www.soupispamatek.com/okres_uherskybrod/foto/bojkovice/bojkovice_soubory/image100.jpg

Zpět na

okres

http://www.soupispamatek.com/okres_uherskybrod/foto/bojkovice/bojkovice_soubory/image101.jpg

Panství

 Politický okres Milevsko, s.o. Bechyně

1961 Okres Písek

2003 Pověřený městský úřad

Část Bernartic

 

Historie obce Zdroj D)

První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1218.

Srlín je poprvé uváděn roku 1218, kdy je zmiňován Radoslav ze Srlína. V roce 1578 se uvádí Kryštof ze Švamberka na Orlíku a Srlíně. Pravděpodobně za Švamberků došlo k výstavbě tvrze. Následně docházelo k častému střídání majitelů, až jej na konci 17. století odkoupili jezuité. Ti v roce 1734 nechali v těsné blízkosti tvrze, na místě v roce 1733 vyhořelého Bernartického pivovaru, vystavět pivovar nový. V pozdějších dobách byly prostory tvrze využívány k pěstování pijavic, tehdy velmi často používaných v lékařství. Od roku 1790 pak tvrz sloužila jako škola, kterou navštěvovali také žáci ze Starého Sedla a Popovce. Tímto způsobem se využívala až do výstavby nové školy v roce 1878. Už roku 1875 vyhořel pivovar a celý komplex značně zchátral. Přesto v roce 1888 došlo v prostorách pivovaru ke zřízení lesní správy.

Po roce 1945 prostory využívalo zemědělské družstvo, které provedlo razantní přestavbu. Po opuštění po revoluci se již tehdy velmi zchátralý pivovar ocitl v ještě horším stavu, přičemž se v roce 2000 zřítily krovy se zbytky střešní krytiny. Tvrz (označovaná také jako zámeček) byla v restituci vrácena rodině Paarů, kteří se o ni však nestarali. V roce 2010 zbytky odkoupila obec Bernartice, dnes se o ně stará SDH Srlín ve spolupráci s OÚ Bernartice. V únoru 2013 se v Píseckém deníku objevilo vyjádření starosty Pavla Souhrady, podle něhož se pivovar již nedá zachránit. S demolicí se počítá v průběhu roku 2014. Naopak zachována by měla být budova bývalé tvrze.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

352

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  (11.12.2019)

D) zanikleobce.cz (11.12.2019)

E) pamatkovykatalog.cz (11.12.2019)

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 11.12.2019