Zpět na okres

Farnosti

v politickém okrese Polička

 

Banín

Bělá nad Svitavou

Borová

Kostel sv.Barbory

Kostel Všech svatých

Kostel sv.Markéty

Fara

Fara

Fara

Bystré

Jedlová

Korouhev

Kostel sv. Jana Křtitele

http://www.bihk.cz/repository/images/_katalog/fotografie-kostelu/bystre-u-policky-jana-krtitele_velka.jpg

Kostel Navštívení P.Marie

Kostel sv. Petra a Pavla

Fara

http://bystre.unas.cz/files/images/Fara1.jpg

Fara

Fara

Polička

Pomezí

Rohozná

Kostel sv.Jakuba

http://im.foto.mapy.cz/pub/big/000/04c/00004cf9d_e4f47d

Kostel sv.Jiří mučedníka

Kostel sv.Erasima biskupa

http://www.hrady.cz/data_g/9638/119253_300.jpg

Fara

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/D%C4%9Bkanstv%C3%AD_(Poli%C4%8Dka)_01.JPG

Fara

Fara

Sádek

Stašov

Svojanov

Kostel Nejsv.Trojice

Kostel po opravě

Kostel Nanebevzetí P.Marie

Kostel  sv.Petra a Pavla

Fara

Fara

Fara

Telecí

Kostel sv. Máří Magdaleny

Fara

 

 

Jaromír Lenoch © Aktualizace 3.12.2013