Kód CZ 599

Blažim

(Ploscha)

Kostel sv.Prokopa Zdroj 2)

Rokokový, 1781 podle projektu J. Jakobice

Blažim - ostel sv. Prokopa 02.jpg

 

Fara Zdroj C)

Hospodářský dvůr s dochovanou barokní sýpkou, postavena podle plánů P. I. Bayera v l. 1710 - 1711

Blažim fara.jpg 

 

Socha sv. Jana Nepomuckého Zdroj C)

Socha J. Nepomuckého v Blažimi 02.jpg Socha J. Nepomuckého v Blažimi 02.jpg

 

Erb Zdroj C)

Na průčelí kostela

Blažim - ostel sv. Prokopa 15.jpg

 

Tvrz a vrchnostenský dvůr  Zdroj 2)

Patrový, pevnostního charakteru s čelní frontou členěnou opěráky

Blažim zemÄ›dÄ›lský dvůr.jpg Statek v Blažimi 04.jpg

 

Dům č.p.4

 

Dům č.p.38

 

Dům č.p.44 Zdroj C)

Blažim v lednu 2014 - 02.jpg

 

 

http://www.soupispamatek.com/okres_uherskybrod/foto/bojkovice/bojkovice_soubory/image100.jpg

Zpět na

okres

http://www.soupispamatek.com/okres_uherskybrod/foto/bojkovice/bojkovice_soubory/image101.jpg

Panství

 Politický okres Žatec, s.o.Postoloprty

1961 Okres Louny

2003 Pověřený městský úřad Žatec

 

Historie obce Zdroj C) Zdroj A)

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1332.

Nejstarší zpráva o vsi je z r. 1183, kdy ji vlastnil řád Johanitů. O starobylosti blažimské tvrze svědčí její těsné spojení s kostelem. První zmínka o ní je z r. 1390, kdy zde sídlil Litolt z Moravěvsi.

V husitských válkách se zmocnili Blažimi Lounští, tehdy se ves nazývala Dlažim nebo také Sblažim.

V r. 1454 se ves i tvrz stala majetkem krále Ladislava. Dalším držitelem byl Jaroslav z Vřesovic, vnuk Jakoubka z Vřesovic. Po něm ji r. 1467 zdědil Jindřich Dlažimský z Vřesovic. V r. 1533 byl majitelem Jan Dlažimský z Vřesovic hejtman Žateckého kraje. V držení tohoto rodu byla ves i tvrz do r.1629,kdy ji koupil Pavel Michna z Vacínova. Ten tvrz i ves připojil k postoloprtskému panství.

V r. 1671 koupil Blažim Ludvík ze Sinzedorfu. Tvrz je v té době uváděna jako zcela zpustlá. Poslední zpráva o tvrzi pochází z r. 1692, kdy ji spolu se vsí a vyhořelým ovčínem koupil kníže Ferdinand ze Schwarzenberka. Tvrz je zachována v původní dispozici bývalého dvora v jeho východní Části. Je to mohutná, jednopatrová budova, stojící na mírném návrší uprostřed návsi.

 

Rok

obyv.

domů

1869

414

64

1880

490

66

1890

531

70

1900

522

77

1910

478

76

1921

530

77

1927

530 67%N

1930

554

95

1950

251

95

1961

267

68

1970

266

59

1980

290

54

1991

157

64

2001

191

64

2011

254

78

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) A.Bartušek, J.Krčálová, A.Merhautová-Livorová, Em.Charvátová-Sedláčková, Em.Poche a Zd.Wirth-Umělecké památky Čech, ČAV, 1957

 

A) blazim.cz (18.12.2018)

C) cs.wikipedia.org  (18.12.2018)

 

 

Stav:8 – 8 - 0

Stav: 2 – 0 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 18.12.2018

Předchozí editace 21.6.2012