Kód CZ 13487

Břvany

(Weberschan)

Kostel sv.Martina Zdroj 2) Zdroj C)

1501, pozdně gotický s barokním vybavením. V roce 1720 byla horní část věže zbořena a znovu postavena podle barokních plánů architekta Pavla Ignáce Bayera.  Jednolodní kostel s neodsazeným presbytářem je orientovaný k východu. K severní straně přiléhá čtverhranná věž s obdélnými a půlkruhově zakončenými okny. K protější jižní straně je přiložen přístavek s kaplí božího hrobu, která původně sloužila jako předsíň. Z jižní strany do kaple vede profilovaný portál v pravoúhlém rámci obklopeném navíc hrotitým obloukem, jehož část vystupující z fasády byla odtesána. Nad portálem je reliéf svatého Martina a ještě nad ním rovnoramenný vpadlý kříž. Polygonálně uzavřený presbytář podpírají opěráky s tesanými erbovními štítky a osvětluje ho šestice velkých hrotitých oken. Valeně zaklenutá sakristie se nachází v přízemí věže a vchází se do ní hrotitým portálkem z presbytáře. Stejnou klenbu má také kaple božího hrobu. Hlavní raně barokní oltář ze druhé poloviny sedmnáctého století je zdoben obrazy svatého Martina a svatého Josefa z devatenáctého století. Boční oltáře jsou rokokové a zasvěcené svatému Janu Nepomuckému a Panně Marii. Obrazem Krista a evangelistů zdobená kazatelna je ze sedmnáctého století. Výbavu doplňují barokní kamenná křtitelnice s původním dřevěným víkem a obrazy Narození Páně a Poslední večeře ze druhé poloviny osmnáctého století.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1c/B%C5%99vany_kostel_celek.JPG/800px-B%C5%99vany_kostel_celek.JPG

 

FaraZdroj C)

 

Márnice Zdroj C)

Břvany márnice.JPG

 

[Hřbitov]

U kostela, zrušený

 

Hřbitov

Za vsí u silnice na Bítozeves

 

Socha sv.Rocha Zdroj 2) Zdroj C)

1932 od H. Kwapila, podstavec 1811

Socha sv. Roch Brvany.jpg

 

Socha sv.Jana Nepomuckého Zdroj 2)

18.stol.

BÅ™vany - Svatý Jan Nepomucký.jpg BÅ™vany - Svatý Jan Nepomucký.jpg

 

Reliéf sv.Martina Zdroj C)

16.stol. pod štítem předsíně při kostele

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4d/B%C5%99vany_Martin_plastika.JPG/1024px-B%C5%99vany_Martin_plastika.JPG

 

Památník padlým Zdroj C)

1914-18

Břvany pomník 1. války.JPG

 

[Tvrz] Zdroj C)

Asi v místě nynější fary. Pravděpodobně v roce 1420, po zničení postoloprtského kláštera, se vesnice zmocnilo město Louny. Roku 1436 Břvany zapsal císař Zikmund Benešovi z Kolovrat, ale ten se jich nemohl pro lounský odpor ujmout. Louny však musely v roce 1454 vesnici vydat, protože vlastnické právo na ni nemohly nijak doložit. Přitom se zde připomíná tvrz, na níž asi v lounských službách sídlil r. 1444 Mikuláš Mnich z Kařeza a po něm blíže neznámý Charvát.

 

Usedlost č.p. 3

 

Usedlost č.p.4 Zdroj C)

S bránou

BÅ™vany 4.JPG 

 

Usedlost č.p. 11

 

Usedlost č.p. 20

 

Usedlost č.p. 22 Zdroj C)

Břvany 22.JPG

 

Usedlost č.p. 24

 

Usedlost č.p. 28

 

Usedlost č.p. 31

S bránou

 

Usedlost č.p. 32

S bránou

 

Usedlost č.p. 34 Zdroj C)

Břvany 34.JPG

 

Usedlost č.p. 35

 

Usedlost č.p. 53

 

Usedlost č.p. 85

 

Škola Zdroj C)

V současnosti restaurace

 BÅ™vany Å¡kola.JPG

 

Stáčírna minerálky Praga Zdroj C)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8d/B%C5%99vany_Praga.JPG/1024px-B%C5%99vany_Praga.JPG

 

Horní mlýn

Na Hrádeckém potoce

 

 

http://www.soupispamatek.com/okres_uherskybrod/foto/bojkovice/bojkovice_soubory/image100.jpg

Zpět na

okres

http://www.soupispamatek.com/okres_uherskybrod/foto/bojkovice/bojkovice_soubory/image101.jpg

1514 Panství Postoloprty

 Politický okres Žatec, s.o.Postoloprty

1961 Okres Louny

2003 Pověřený městský úřad Louny

 

Historie obce Zdroj C) Zdroj A)

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1436. Zemědělská obec, kdysi stávala na břehu bahnitého jezera, vysušeného v letech 1807–1808.

Přesné datum vzniku osady nelze určit. Snad někdy od 12. či 13. století patřila k majetku benediktínského kláštera v Postoloprtech, který zde měl probožství latinsky zvané Cella januae vitae. Památkou je dnešní místní název "Na Celách". Asi v místě nynější fary bývala tvrz. Pravděpodobně v roce 1420, po zničení postoloprtského kláštera, se vesnice zmocnilo město Louny. Roku 1436 Břvany zapsal císař Zikmund Benešovi z Kolovrat, ale ten se jich nemohl pro lounský odpor ujmout. Louny však musely v roce 1454 vesnici vydat, protože vlastnické právo na ni nemohly nijak doložit. Přitom se zde připomíná tvrz, na níž asi v lounských službách sídlil r. 1444 Mikuláš Mnich z Kařeza a po něm blíže neznámý Charvát. V roce 1459 byly Břvany připojeny k majetku mosteckého hradu a v roce 1514 k panství Postoloprty, jehož majiteli byli páni z Veitmile. Roku 1588 je prodala vdova po Janu Lorencovi z Veitmile Alžběta ze Žerotína Janu nejstaršímu Černínovi z Chudenic, r. 1614 je získal Štěpán Jiří ze Šternberka. S postoloprtskými panstvím vesnice sdílela další osudy: 1637 je koupil Václav Michna z Vacínova, r. 1669 Ludvík ze Sinzendorfu a konečně v roce 1692 celé panství zakoupili Schwarzenberkové, v jejichž majetku zůstalo až do vzniku Československé republiky.

 

Rok

obyv.

domů

1869

377

61

1880

502

68

1890

511

68

1900

579

86

1910

538

77

1921

543

81

1927

543 60%N

1930

695

116

1950

460

134

1961

462

113

1970

411

110

1980

361

106

1991

279

111

2001

311

115

2011

292

120

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) A.Bartušek, J.Krčálová, A.Merhautová-Livorová, Em.Charvátová-Sedláčková, Em.Poche a Zd.Wirth-Umělecké památky Čech, ČAV, 1957

 

A) brvany.cz (22.12.2018)

C) cs.wikipedia.org  (22.12.2018)

 

 

Stav: 26 – 25 - 0

Stav: 3 – 0 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 22.12.2018

Předchozí editace: 21.6.2012