Kód CZ

Líčkov

(Litschkau)

Zámecká kaple sv.Anny

Se sochařskou a malířskou výzdobou 2.pol.18.stol.

 

Zámek

Raně barokní, přestavěn 1765 a 1807. Čtyřkřídlý dvoupatrový. V 19.století přestavěn na cukrovar a lihovar. V zahradě loggie se štukovou výzdobou. Malířská a štuková výzdoba interiérů restaurována po 1920.

http://www.soupispamatek.com/okres_uherskybrod/foto/bojkovice/bojkovice_soubory/image100.jpg

Zpět na

okres

http://www.soupispamatek.com/okres_uherskybrod/foto/bojkovice/bojkovice_soubory/image101.jpg

Panství

 Politický okres Žatec, s.o.Žatec

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

651 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) A.Bartušek, J.Krčálová, A.Merhautová-Livorová, Em.Charvátová-Sedláčková, Em.Poche a Zd.Wirth-Umělecké památky Čech, ČAV, 1957

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 25.6.2012