Kód CZ 8449

Lipenec

(Lipenz)

Kostel sv.Václava Zdroj 2) Zdroj C)

Barokní, 1689. Na jednolodní obdélný kostel navazuje čtvercový presbytář, k jehož severní straně je připojena sakristie. Dominantou stavby je patrové tříosé západní průčelí. Jeho fasádu člení ve spodní části lizénové rámy a v patře pilastry, které vizuálně podpírají trojúhelníkový štít. Ve střední části průčelí vede do kostela zdobený obdélný portál a nad ním je segmentově ukončené okno. Boční fasády jsou rozčleněné pouze okny. V plochostropé lodi se nachází tříramenná kruchta s poprsnicí zdobenou deskami s malovanými výjevy z legendy o svatém Václavovi a ornamentální výzdobou z konce sedmnáctého století. Presbytář je zaklenutý valenou klenbou se stýkajícími se lunetami a stejný typ klenby byl použit také v sakristii. Před vstupem v jižní stěně lodi stojí předsíň s dřevěným stropem. Raně barokní oltář pochází ze druhé poloviny sedmnáctého století. Zdůrazňuje ho čtveřice sloupů, boltcová ornamentika a obraz svatého Václava z první poloviny osmnáctého století od Jana Collara z Collersperku. Kromě něj jsou v kostele dva barokní boční oltáře. Na pravém oltáři ze druhé poloviny osmnáctého století visí obraz svatého Antonína z devatenáctého století. Vybavení doplňuje kazatelna ze druhé poloviny sedmnáctého století s obrazy evangelistů

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e2/Lipenec_sv._V%C3%A1clav_celek.JPG/1280px-Lipenec_sv._V%C3%A1clav_celek.JPG https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/55/Lipenec_kostel_pr%C5%AF%C4%8Del%C3%AD.JPG/800px-Lipenec_kostel_pr%C5%AF%C4%8Del%C3%AD.JPG

 

Hřbitov Zdroj C)

Kolem kostela

 

Památník padlým

Na návsi

 

Dvůr č.p.111 Zdroj C)

Lipenec statek.JPG

 

Dům č.p.117

 

http://www.soupispamatek.com/okres_uherskybrod/foto/bojkovice/bojkovice_soubory/image100.jpg

Zpět na

okres

http://www.soupispamatek.com/okres_uherskybrod/foto/bojkovice/bojkovice_soubory/image101.jpg

Panství

 Politický okres Žatec, s.o.Postoloprty

1961 Okres Louny

Část Lipna

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1358

 

Rok

obyv.

domů

1869

511

71

1880

581

74

1890

570

77

1900

544

98

1910

590

102

1921

604

99

1927

61%N

1930

565

116

1950

399

110

1961

376

99

1970

297

88

1980

215

76

1991

161

88

2001

166

85

2011

157

90

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

A.Bartušek, J.Krčálová, A.Merhautová-Livorová, Em.Charvátová-Sedláčková, Em.Poche a Zd.Wirth-Umělecké památky Čech, ČAV, 1957

 

C) cs.wikipedia.org  (27.12.2018)

 

 

Stav:

Stav: 1 – 0 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 27.12.2018

Předchozí editace: 25.6.2012