Kód CZ 10367

Nehasice

(Nehasitz)

Kostel Narození P.Marie Zdroj 2) Zdroj C)

Pozdně gotický, 1535, přestavěn barokně 1677, má hranolovou věž s dřevěným patrem. V presbytáři se nacházejí náhrobníky šlechtických rodů Vřesovců a Hrušků z Března.

Výsledek obrázku pro nehasice kostel

 

Socha

Na litinovém sloupku

Nehasitz2.jpg 

 

Památník padlým Zdroj D)

1914-18

Výsledek obrázku pro nehasice kostel

 

Památník

 

Fontánka

Pod kostelem

Nehasitz5.jpg

 

Škola Zdroj B)

http://www.bitozeves.cz/data/editor/2cs_4_big.jpg?gcm_date=1454360611 

 

Usedlost č.p.4

S bránou s tympanonem

 

Dům č.p.7

Barokní s nevhodně nahrazenou střechou

 

Usedlost č.p.8

 

Usedlost č.p.10

Zbytek, původně neogotické fasády

 

Usedlost č.p.11 a

 

Usedlost č.p.11b

 

Usedlost č.p.12

 

Usedlost č.p.14

 

Usedlost č.p.15

 

Usedlost č.p.17

Nehasitz1.jpg

 

Usedlost č.p.22

 

Usedlost č.p.25

 

Usedlost č.p.34

 

Usedlost č.p.37

 

Dům č.p.43

19.stol., původně přízemní chalupa s novějším patrem

 

Dům č.p.53

 

Dům č.p.54

http://www.soupispamatek.com/okres_uherskybrod/foto/bojkovice/bojkovice_soubory/image100.jpg

Zpět na

okres

http://www.soupispamatek.com/okres_uherskybrod/foto/bojkovice/bojkovice_soubory/image101.jpg

Panství

 Politický okres Žatec, s.o.Postoloprty

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

Část Bitozevsi

 

Historie obce Zdroj B)

založeny jako vesnice lidí Nehasových. Prvně jsou v pramenech uvedeny roku 1314, kdy na jedné listině jako svědek vystupuje šlechtic Přidota z Nehasic. Už ve 14. století tu stávala tvrz, na jejíž základech bylo postaveno dnešní čp. 1. Zdejší kostel Narození Panny Marie se už roku 1359 uvádí jako farní. Jeho dnešní podoba pochází z přestaveb v letech 1535 a 1677. V presbytáři kostela je krásný náhrobek Vojtěcha z Ůdrče a jeho ženy Kateřiny z roku 1591 a několik dalších renesančních epitafů. Majitelé Nehasic se často střídali. V 16. století zde dlouho sídlili Kostomlatští z Vřesovic a už jmenovaní Údrčští. V roce 1629 získal Nehasice Pavel Michna z Vacínova, který je připojil k panství Postoloprty. Majitelům Postoloprt, od 17. století Schwarzenberkům, patřily Nehasice až do roku 1849.

 

Rok

obyv.

domů

1869

270

49

1880

307

52

1890

284

52

1900

293

69

1910

269

64

1921

278

70

1927

278 N

1930

272

56

1950

195

57

1961

133

35

1970

99

34

1980

85

26

1991

42

17

2001

37

35

2011

35

35

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) A.Bartušek, J.Krčálová, A.Merhautová-Livorová, Em.Charvátová-Sedláčková, Em.Poche a Zd.Wirth-Umělecké památky Čech, ČAV, 1957

 

B) bitozeves.cz (17.12.2018)

C) cs.wikipedia.org  (18.12.2018)

D) vets.cz (18.12.2018)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 17.12.2018

Předchozí editace: 29.6.2012