Kód CZ 15054

Staňkovice

(Stankowitz)

Připojeny: Selibice, Tvršice

Kostel sv.Václava Zdroj 2) Zdroj C)

Gotický, poč.15.stol, barokně upraven. Jednolodní kostel má obdélný půdorys a pětiboce uzavřený presbytář. V ose lodi stojí v západním průčelí hranolová věž, před kterou je předsunutá předsíň. Fasády věže jsou členěné nárožními pilastry, okny se supraportou a segmentovou římsou. Na věž se napojují křídlaté zdi s barokními plastikami svatého Václava a svatého Ondřeje z doby okolo roku 1725. Vrchní část předsíně završuje atikový pás s trojúhelným štítem. Podvěží je zaklenuté hřebínkovou klenbou, ale v presbytáři byla použita křížová žebrová klenba a v sakristii valená klenba s lunetami. Uvnitř lodi stojí dřevěná zvlněná kruchta. V severní zdi presbytáře osvětleného kruhovým oknem s kružbou se nachází gotický sanktuář. Raně barokní hlavní oltář je zdobený obrazem svatého Václava z roku 1787. Doplňují ho dva taktéž raně barokní boční oltáře zasvěcené svatému Josefovi a svatému Floriánovi a kazatelna. Na stropě lodi je malovaný výjev Ježíš u Jakubovy studně z roku 1797. K vybavení patří také mramorová křtitelnice z roku 1786, barokní obrazy svatého Antonína Paduánského a Nejsvětější Trojice, socha svatého Jana Nepomuckého a varhany z osmnáctého století. V předsíni je umístěna lidová socha Krista Trpitele a v podvěží dřevěná soška Piety.

Staňkovice - Kostel svatÊho Václava.jpg

 

Fara  Zdroj 2)

1787, patrová

 

Výklenková kaplička Zdroj C)

u silnice č. 250 jihozápadně od obce, obnovena 2008

 Staňkovice - kaple.jpg

 

Výklenková kaplička Zdroj A)

Severně od obce

http://www.stankovice.cz/image.php?nid=1108&oid=5791934&width=900&height=675

 

Socha P.Marie  Immaculaty Zdroj 2)

1836 ve středu vsi, kopie, originál je uschován.

Staňkovice Maria.JPG Staňkovice Maria.JPG

 

Socha sv. Jana Nepomuckého Zdroj C)

…

Staňkovice Nepomuk.JPG Staňkovice Nepomuk.JPG

 

[Socha sv.Josefa]  Zdroj 2)

19.stol., stávala u č.p.61

 

 

Socha Krista Zdroj A)

Před hřbitovem, 1903 na starším soklu

http://www.stankovice.cz/image.php?nid=1108&oid=1929269&width=900 http://www.stankovice.cz/image.php?nid=1108&oid=1929269&width=900

 

Památník padlým

…

http://www.stankovice.cz/image.php?nid=1108&oid=5794653&width=900&height=675

 

Zámeček Zdroj C)

Pozdně barokní z 19. Století asi 1km od vsi.

Schloss-Stankowitz2.jpg

 

[Tvrz] Zdroj C)

V blízkosti kostela. připomínaná pouze roku 1547, kdy ji král Ferdinand I. zkonfiskoval městu Žatci za účast na stavovském povstání

 

Škola

…

http://www.stankovice.cz/image.php?nid=1108&oid=5796198&width=900&height=675

 

Stodola

…

 

Přírodní památka Zdroj C)

s výskytem teplomilných společenstev a vzácných druhů teplomilného hmyzu

 

 

http://www.soupispamatek.com/okres_uherskybrod/foto/bojkovice/bojkovice_soubory/image100.jpg

Zpět na

okres

http://www.soupispamatek.com/okres_uherskybrod/foto/bojkovice/bojkovice_soubory/image101.jpg

Panství

 Politický okres Žatec, s.o.Žatec

1961 Okres Louny

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1225

 

Rok

obyv.

domů

1869

1880

1890

1900

1910

1921

1927

830 N

1930

1950

1961

1970

1980

1991

2001

2011

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) A.Bartušek, J.Krčálová, A.Merhautová-Livorová, Em.Charvátová-Sedláčková, Em.Poche a Zd.Wirth-Umělecké památky Čech, ČAV, 1957

 

A) stankovice.cz (26.12.2018)

C) cs.wikipedia.org  (26.12.2018)

 

 

Kód CZ

[Chmelnice]

 

[Tvrz]  Zdroj C)

…

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f5/Sta%C5%88kovice-z%C3%A1me%C4%8Dek-valy.jpg/1280px-Sta%C5%88kovice-z%C3%A1me%C4%8Dek-valy.jpg

 

 

 

Historie obce

Zaniklá středověká vesnice a tvrz Chmelice, ze které se dochovalo tvrziště v těsném sousedství zámku Staňkovice. Písemně jsou doloženy od druhé poloviny čtrnáctého do první poloviny šestnáctého století. První písemná zmínka o Chmelicích pochází z roku 1385, kdy patřily vladykovi Oldřichu Čachborovi. Již tehdy se ve vesnici připomíná také tvrz. Jeho synové Jan a Václav z Vlčí Hory měli kromě Staňkovic také Neprobylice.[2] Jejich potomci se psali jako Chmeličtí z Vlčí Hory[3] a poslední z nich, Oldřich, zemřel před rokem 1510. V letech 1510–1512 je jako majitel zmiňován Bedřich Sekerka ze Sedčic, ale ve druhé polovině šestnáctého století se již Chmelice uvádí pouze jako pomístní název, takže sídlo někdy v té době zaniklo.[2] Z tvrze se dochovaly drobné terénní relikty vnějšího valu

 

Stav:

Stav: 4 – 0 - 0

 Jaromír Lenoch Š  Aktualizace 26.12.2018

Předchozí editace: 29.6.2012