Kód CZ

Luby

(Schönbach)

Připojené: Dolní Luby, Horní Luby, Opatov, Výspa

Kostel sv.Ondřeje

Románská věž pojatá do barokní přestavby 1734. upraven 1856. 

 

Fara

Barokní přízemní 

 

Kaple P.Marie Útočištné

Hřbitovní, 1716, původně součást špitálů

 

Kaple

U č.p.361, pozdně barokní 

 

Kaple

Výklenková, při silnici do Chebu, 18.stol. s dřevěnou soškou sv.J.Nepomuckého 

 

Socha sv.Floriána

Ve štítu domu č.p.249 v Mlýnské ulici 

 

Socha P.Marie

1699, na sloupu u kostela 

 

Socha houslaře

1926, u kostela 

 

[Špítál]

zbořen za 2.sv.války 

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Cheb, s.o.Skalná

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie městečka

 Městečko založené 1390, drobné trojúhelníkové náměstí 

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

4544 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) E.Poche, Umělecké památky Čech 1977

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 4.4.2012