Kód CZ

Loučeň

Připojené: Patřín, Studce, Studečky

Kostel Nanebevzetí P.Marie Zdroj 2)

Barokní, 1700-13 F.M.Kaňky

Zámek Loučeň - kostel.JPG

 

Fara

 

 

Socha sv.Jana Nepomuckého  Zdroj 2)

1.pol.18.stol.

Loučeň, socha svatého Jana Nepomuckého (dolní) na křižovatce V Serpentinách Zahrádkova.jpg Loučeň, socha svatého Jana Nepomuckého (dolní) na křižovatce V Serpentinách Zahrádkova.jpg

 

Socha sv.Jana Nepomuckého  Zdroj C)

V horní části u č.p.11

Loučeň, socha svatého Jana Nepomuckého (horní) na křižovatce Nymburská Vlkavská.jpg Loučeň, socha svatého Jana Nepomuckého (horní) na křižovatce Nymburská Vlkavská.jpg

 

Socha sv.Prokopa  Zdroj 2)

1.pol.18.stol.

Loučeň, socha svatého Prokopa.jpg Loučeň, socha svatého Prokopa.jpg

 

Dřevěný kříž   Zdroj C)

Před kostelem

Zámek Loučeň, vchod do kostela.JPG

 

Fontána) Zdroj C)

Před zámeckým čestným dvorem

Zámek Loučeň -.jpg

 

Zámek  Zdroj 2) Zdroj C)

Barokní, 1704, trojkřídlý, patrový

Zámek Loučeň - nádvoří.JPG

 

 

 

Zpět na okres

Panství

Politický okres Poděbrady, s.o.Nymburk

1961 Okres Nymburk

2003 Pověřený městský úřad

 

znak obce Loučeň

Historie města Zdroj C)

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1223. Listina dokládající původní název Lucsan i existenci blízkých sídel je podepsána také rytířem Předslavem z Loučeně. V roce 1630 byla celá ves vypálena vojskem i s kostelem a farou. O devět let později byla zničena tvrz i s pivovarem a vinicemi. V roce 1704 byl na místě někdejší tvrze postaven zámek Loučeň, sídlo rodiny Thurn-Taxisů. Loučeň je zakreslena na mapě Království českého z roku 1725.

V roce 1813, v době napoleonských válek, bylo v obci a jejím okolí 70 tisíc ruských vojáků a způsobili zde značné škody. V roce 1885 dala princezna Eleonora z Thurn-Taxisů v obci postavit chudobinec sv. Františka, jehož obyvatele i dále podporovala. O pět let později zřídila ze dvou budov chudobinec sv. Karla Boromejského. V roce 1891 dala vybudovat opatrovnu a sirotčinec v domě nazvaný Nazaret. Bylo zde až dvacet sirotků, o něž se staraly čtyři řeholnice. Za 1. světové války byl v domě vojenský lazaret, později škola a pošta.

Roku 1906 byla povýšena na městečko.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

822

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2006

1139

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

C) cs.wikipedia.org  (10.4.2016)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 10.4.2016

Předchozí editace: 8.7.2012