Kód CZ 15696

Suchý Důl

Připojená obec: Slavný

Kaple P.Marie Lurdské Zdroj C)

Zděná v Ochozském lese 1883

kaple Panny Marie Lurdské

 

Kaple Růžencového bratrstva >> Zdroj C)

v Šolcově lese z 1897, dřevěná postavena z darů poutníků, 2010 zapálena, obnovena  2012

 
Zvonička

1884, kamenná

Suchý-Důl-zvonička2019d.jpg

 

Socha sv.Anny

U schodiště kaple P.Marie vlevo, J.Sarf, Hlavňov

 Suchý-Důl-kaple-Panny-Marie-Lurdské2019socha-svAnny.jpg

 

Socha sv.Josefa

U schodiště kaple P.Marie vpravo, J.Sarf, Hlavňov

 Suchý-Důl-kaple-Panny-Marie-Lurdské2019socha-svJosefa.jpg

 

Socha P.Marie Lurdské

Suchý-Důl-socha-Panny-Marie2019.jpg Suchý-Důl-socha-Panny-Marie2019.jpg

 

Socha Korunování P.Marie

1879

Korunování Panny Marie v Suchém Dole (8812).jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/80/Korunov%C3%A1n%C3%AD_Panny_Marie_v_Such%C3%A9m_Dole_%288800%29.jpg/800px-Korunov%C3%A1n%C3%AD_Panny_Marie_v_Such%C3%A9m_Dole_%288800%29.jpg

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

V centru

Suchý-Důl-socha-Jana-Nepomuckého-ve-středu-obce2019.jpg Suchý-Důl-socha-Jana-Nepomuckého-ve-středu-obce2019.jpg

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

V nice č.p.125, 1833

Suchý-Důl-dům-čp125-socha-v-nice-2019.jpg

 

Soubor lidových soch

Při polní cestě zvané „Vambeřická“ v poli nad obcí a Velkou Ledhují

 
[Obrázek sv.Františka Xaverského]

1804, jehlancovitý dřík s nápisem s chronogramem. Dřík je po straně bohatě zdoben reliéfem. Pomník je ukončen plechovým obrázkem sv. Františka Xaverského.

 
 
Sousoší Nejsv.Trojice

Konec 18.stol.

 

 
Kamenný kříž

Zv.Cihlářův Konec 18.stol.

Cihlářův kříž 2016 01.jpg

 
Železný kříž

1796

 

 
Železný kříž

Konec 18.stol.

 

 
železný kříž

Poč.19.stol.

 

 

Křížová cesta

1893

Suchý-Důl-křížová-cesta01b-2019.jpg

 

Socha P.Marie Lurdské

V Ticháčkově lese nad pramenem

Suchý Důl - Ticháčkův les 03.JPG 

 

I.zastavení

Station of the Cross (Suchý Důl) 01.JPG

 

II.zastavení

 

III.zastavení

 

IV.zastavení

 

V.zastavení

 

VI.zastavení

Station of the Cross (Suchý Důl) 02.JPG

 

VII.zastavení

Station of the Cross (Suchý Důl) 03.JPG

 

VIII.zastavení

Station of the Cross (Suchý Důl) 04.JPG

 

IX.zastavení

 

X.zastavení

 

XI.zastavení

 

XII.zastavení

 

XIII.zastavení

 

XIV.zastavení

Station of the Cross (Suchý Důl) 05.JPG

 
Kamenný kříž Zdroj C)

Na podstavci s figurálním reliéfem, na návsi

Suchý Důl - krucifix.JPG

 

Železný kříž

U cesty na Trhonice

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7d/Such%C3%BD_D%C5%AFl_krucifix_u_Trhovice_%288778%29.jpg/800px-Such%C3%BD_D%C5%AFl_krucifix_u_Trhovice_%288778%29.jpg

 

Železný kříž

Před rychtou

Suchý-Důl-kříž-před-domem-čp1-2019.jpg

 

Kříž Zdroj B)

Nad pastvinami

 

 

Železný kříž

U silnice

 

 

Kříž Zdroj B)

… (Piňosův!)

 

 

Kříž Zdroj B)

Oplocený ze tří stran

 

 

Památník padlým >>

obětem 1. a 2.sv.války, s dodatkovou tabulkou obětem nacismu

Suchý-Důl-pomník-padlým2019.jpg

 

Pomník rolníkům

U č.p.1, se seznamem rolníků v Suchém Dole v roce 1918

Suchý-Důl-pomník-rolníkům2019.jpg

 

Dědičný dvůr Šolcovna

Původně rychta s mlýnem

venkovská usedlost

 

Mlýn

 

Usedlost č.p.2

Suchý-Důl-dům-čp-2-2019.jpg

 

Usedlost č.p.3

Suchý Důl, usedlost čp.3.jpg

 

Usedlost č.p.27

Suchý Důl, usedlost čp.27.jpg

 

Usedlost č.p.28

Suchý-Důl-dům-čp-28-2019.jpg

 

Usedlost č.p.30

venkovská usedlost

 

Usedlost č.p.112

venkovská usedlost

 

Usedlost č.p.122

Suchý-Důl-dům-čp-122-2019.jpg

 

Lípa Zdroj C)

Více než 300 let stará, u č.p.49, vykotlaná lípa, s obvodem kmene 625 cm.4)

Baresova lipa.jpg

 

Lípa C)

U č.p.131

Suchý-Důl-stará-lípa-s-lavičkou-před-domem-čp131-2019b.jpg

 

 

Zpět na okres

1263 Panství  Broumov

1850  Politický okres Broumov, s.o.Police n.Metují

1961 Okres Náchod

1961 připojena obec Slavný

1986 část města Policen.Metují

1990 samostatná obec s osadou Slavný

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

Obec byla založena okolo roku 1253 opatem Břevnovským a první písemná zmínka je z roku 1395. Býval největší obcí na Polickém klášterním panství.

K založení obce byli povoláni lidé, kterým byla odměřena půda, a kteří byli za její obdržení povinni vrchnosti určitými platy. Z počátku to byli jen čeští osadníci.

Ve druhé polovině 13. století opat Martin povolal na Broumovsko německé osadníky, kteří vesnici změnili podle německého způsobu.

Veškerá činnost se tehdy soustřeďovala na dědičný dvůr, později zvaný „šolcovna", kde byla tzv. rychta. Je to unikátní budova, jediná na Policku a okolí. Výsady a povinnosti spojené se suchodolskou šolcovnou jsou vypsány na 6 pergamenových hamfeštech (privilegiích).

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

692

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

www.suchydul.cz

 

literatura a prameny

1)  Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1977-82 

3) Karel Pachlovský, Jaroměř

 

A) …

B) collegium.cz (22.9.2014)

4) broumovsko.cz (22.4.2013)

 

 

52 – 42 - 2

22 – 9 - 2

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 2.1.2021

Předchozí editace: 22.9.2014

Předchozí editace:  22.4.2013