Kód CZ

Čáslav

Osada: Filipov

Kostel sv.Petra a Pavla

Pův.románský sv.Michala

 

Špitální kostel sv.Alžběty

Zal.po 1553, přestavěn 1660, 1718-28. neorománsky upraven 1867-9, 1935 zbarokizován

 

Fara

 

Zvonice

Při špitálním kostele, hranolová

 

Špitální hřbitov

Zrušen, kolem špilálního kostela s náhrobky barokními, empírovími a neogotickými i uvnitř kostela.

 

Evangelický kostel

Neorománský a neogotický, na místě kláštera Minoritů, F.Schmoranz 1864-9

 

[Klášter minoritů]

na jeho místě evangelický kostel

 

Sbor církve československé

1925, B.Kozák

 

Nový hřbitov

Za městem, 1884, J.Spudil

 

Kaple

Na hřbitově, 1884

 

Kaple sv.Jana Nepomuckého

Kol.1800, opravena 1936, trojúhelníkový půdorys, v nikách malby sv.J.Nepomuckého

 

Kaple P.Marie Pomocné

Na předměstí, 19.stol.

 

Synagoga

Poč.20.stol.

 

Morový sloup

Na náměstí, 1745-6 se sochami sv.Floriána, sv.Vojtěcha, sv.Šebestiána a sv,J.NepomuckéhoP.Mariií na vrcholu na půlměsíci

 

Sousoší sv.Františka, sv.Josefa a sv.Jana Nepomuckého

19.stol.

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

18.stol.

 

Socha sv.Alžběty

Na průčelí kostela sv.Petra a Pavla, přenesena dovnitř

 

Socha sv.Alžběty

Na průčelí špitálního kostela sv.Alžběty

 

Žižkův pomník

1881 J.Myslbek, podstavec A.Wiehel 1879

 

Památník Matouše Ulického

Před kostelem sv.Petra a Pavla, B.Kozák,

 

Pamětní deska L.Quise

Na střední škole č.p.183, 1920 J.Čermák

 

Pamětní deska R.Těsnohlídka

Na gymnasiu, reliéf J.Čermák

 

Pamětní deska J.Mahena

Na č.p.13, s bustou

 

Zbytky hradeb

S 28 baštami

 

Otakarova věž

Konec 13.stol., přestavěna 1537-9

 

Radnice

1765 J.J.Wirch, na místě gotické, pozdně barokní

 

Divadlo

1867-9, J.Spudil, neogotické, renovace 1924 B.Kozák.

 

Dům č.p.165

Gotický obdélný

 

Dům č.p.101

16.stol.

 

Dům č.p.147

empírový

 

Dům č.p.148

Pův.renesanční

 

Dům č.p.150

Renesanční, nádvoří s arkádami

 

Dům č.p.181

Empírová úprava

 

Dům č.p.32

Kol.1800

 

Dům č.p.17

Renesanční s podloubím, část obloučkového štítu, obnoven 1910

 

Dům č.p.18

Renesanční s podloubím

 

Dům č.p.19

Renesanční s podloubím

 

Dům č.p.125

renesanční

 

Městská záložna

Č.p.3, vedle radnice, 2.pol.18.stol., rokoková fasáda upravená 1883

 

Občanská záložna

J.Skřivánek

 

Žižkova síň

B.Kozák, později 1925 J.Skřivánek

 

Hospodářská škola

B.Kozák 1927

 

Soud

1917

 

Pedagogium

Č.Křička

 

Pivovar

1842

 

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Čáslav, s.o.Čáslav

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 Pův.hrad, kol.1253 založeno město

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

9460 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

Kód CZ

Filipov

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 18.9.2016