Kód CZ

Habry

Kostel Nanebevzetí P.Marie

Pův.gotický, přestavěn 1606, 1970-1 nové průčelí

 

Fara

 

Kaplička P.Marie

1888

 

Synagoga

Modlitebna církve českobratrské, 1825

 

Židovský hřbitov

Pol. 17.stol.

 

Socha sv.Floriána

18.stol.

 

Hrobka

1796 pozdně barokní, čtyřboká s volutovým štítem

 

Zámek

Po 1945 škola, barokní, 1718-20, upraven koncem 19.stol.

 

Radnice

Kol.1800

 

Dům č.p.4

1.čtvrtina 18.stol.

 

Dům č.p.8

1.čtvrtina 18.stol.

 

Dům č.p.9

1.čtvrtina 18.stol.

 

Dům č.p.10

1.čtvrtina 18.stol.

 

Dům č.p.65

1.čtvrtina 18.stol.

 

Dům č.p.68

1.čtvrtina 18.stol.

 

Dům č.p.69

1.čtvrtina 18.stol.

 

Dům č.p.67

barokní

 

Dům č.p.68

barokní

 

Dům č.p.232

Empírový

 

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Čáslav, s.o.Habry

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 1352 povýšena na městečko

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 1530

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 7.7.2012