Kód CZ

Hostovlice

Osada: Okřesaneč

Zvonička

18.stol., čtyřboká zděná

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_E_J/RV1GBT.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Kamenný kříž

 

 

Železný kříž

 

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Čáslav, s.o.Čáslav

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2)  Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

C) cs.wikipedia.org  

 

Kód CZ

Okřesaneč

Kostel sv.Bartoloměje

Obvodové zdivo presbytáře a lodi z doby raně románské. Severní portál pochází ze 14. stol., věž s cimbuřím a zděnou helmicí ze začátku 16. stol. Jednolodní stavba se čtvercovým presbytářem. Hlavní oltář je raně barokní, pochází ze 2. poloviny 17. stol.

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_F_G/GpmME.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 20.3.2021

Předchozí editace: 7.7.2012