Kód CZ

Hraběšín

Zámecká kaple sv.Floriána

Přistavěna k zámku v.1.pol.18.stol.

 

Zámeček

Raně barokní, poč.17.stol.

 

Zámecká zahrada

branou z 2.pol.18.stol.

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Čáslav, s.o.Čáslav

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 7.7.2012