Kód CZ

Krchleby

Osada: Chedrbí

Kostel sv.Václava Zdroj 2)

Po 1540, sakristie přestavěna v 17.stol., kostel přestavěn 1861. Jednolodní, obdélný, s renesančním štítem a pravoúhlým presbytářem se sanktusovou věžičkou. Zařízení 1862 s barokními sochami. V interiéru 12 náhrobků ze 16. Až 18.stol.

Krchleby_A._Kostel_svatého_Václava.jpg https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_A_B/4EkUL.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Fara  Zdroj 2)

Kol.1800, patrová obdélná budova

Krchleby_A._fara,_celkový_pohled.jpg 

 

Kaple sv.Isidora  Zdroj 2)

1779, ve štítě půdodně obr.sv.Isidira, obnovená 1878, u cesty do Chebří

Krchleby - výklenková kaple Panny Marie.jpg

 

Kaplička P.Marie  Zdroj 2)

Na rozcestí Čáslav Žáky, 1822

 

Hřbitov

 

Márnice

 

Socha sv.Františka  Zdroj 2)

1703

Krchleby_E._Socha_svatého_Františka,_polocelek.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1e/Krchleby_B._Socha_svat%C3%A9ho_Franti%C5%A1ka%2C_polocelek.jpg/800px-Krchleby_B._Socha_svat%C3%A9ho_Franti%C5%A1ka%2C_polocelek.jpg

 

Socha sv.Jana Nepomuckého  Zdroj 2)

1752

Krchleby, socha svatého Jana Nepomuckého na hrázi rybníka.jpg Krchleby, socha svatého Jana Nepomuckého na hrázi rybníka.jpg

 

Socha

Před farou

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_A_C/JzNyks.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Železný kříž

Před kostelem

 

Památník padlým

A legionářům

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0d/Krchleby_F._Pam%C3%A1tn%C3%ADk.jpg/800px-Krchleby_F._Pam%C3%A1tn%C3%ADk.jpg

 

[Zámek]  Zdroj 2)

Pol.17.stol., zbořen 1909. Na základě písemných pramenů předpokládáme, že v Krchlebech bylo již někdy v polovině 13. století panské sídlo. Nevíme však jakou mělo podobu. Nejpozději v první polovině 15. století zde stála tvrz obehnána hlubokým vodním příkopem. Roku 1666 byla ves spolu s tvzí prodána Ferdinandu Františku Rabenhauptovi svobodnému pánu ze Suché. Ten nechal starou a zchátralou tvrz zbořit a na jejím místě nechal postavit zámeček. Zámeček byl původně renesanční čtyřkřídlá budova s vnitřním nádvořím. V baroku přistavěno druhé patro s věžičkou a hodinami.

K zámku se přijíždělo přes kamenný most, který se klenul dvěma oblouky přes hluboké příkopy. Vraty s velkým silným klepadlem byl jednoduchý průjezd, kterým se přijelo na dvůr vydlážděný šestihrannými dlaždicemi. Po západní straně dvora se táhla kolonáda, z ní se po dubových schodech vstupovalo do prvního patra. Okna byla opatřena mřížemi ozdobenými písmenem R na památku Rabenhaptů ze Suché. Palác nebo velká síň byla situovaná na severní stranu, osvětlovalo jí pět oken, zdobila ji štuková výzdoba. Strop bohatě zdobily malby.

V roce 1906 majitel panství kníže Karel ze Schwarzenbergu rozhodl, že má být u zámečku stržena střecha a ubouráno druhé patro. Zbytek mněl být opraven, bohužel při bourání byl padajícím zdivem natolik poškozen, že kníže nakonec nechal strhnout celou budovu. Zámecká kaple byla zdobena štukovou výzdobou a freskami. Uprostřed klenutí byl obraz Matky Boží v životní velikosti, jako královny nebes. Na levé straně u dveří bili vyobrazeni jezdci připravující se k boji, kterým anděl z nebes vítězství oznamuje. Na pravé straně byla vyobrazena bitva. U okna vlevo byli vyobrazeni vojínové před bitvou se modlící a vpravo oslavování vítěze.

 

[Sýpka]  

Součást areálu zámku s dvorem, zbořena v roce 2011

sýpka

 

 

Zpět na

okres

 

Panství

 Politický okres Čáslav, s.o.Čáslav

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1257

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

C) cs.wikipedia.org  (30.8.2020)

 

 

Kód CZ

Chedrbí

(Chedrb)

Zvonička

Dřevěná

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e7/Krchleby%2C_Chedrb%C3%AD%2C_bell_tower.jpg/800px-Krchleby%2C_Chedrb%C3%AD%2C_bell_tower.jpg 

 

Socha sv.Jana Nepomuckého  

U silnice na Souňov

Krchleby, socha svatého Jana Nepomuckého u silnice na Souňov.jpg Krchleby, socha svatého Jana Nepomuckého u silnice na Souňov.jpg

 

Železný kříž

U zvoničky

 

[Hradiště]

V lokalitě byly nalezeny raně středověké předměty, ale pozůstatky po někdejším opevnění předpokládaného hradiště v terénu sotva najdete, ty byly prokázány jen při leteckém průzkumu.

 

Mlýn

 

Chalupa č.p.128

Po požáru v r.2016 došlo k transferu zbytků usedlosti do skanzenu Kouřim, na místě zůstaly hospodářské objekty

http://www.skanzenkourim.cz/img/c_text_edit/cs1144.jpg Krchleby, Chedrbí, house No 128.jpg

 

 

 

 

19 – 19 – 0

7 – 0 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 30.8.2020

Předchozí editace: 20.6.2012