Kód CZ

Nová Lhota

(Neu Lhota)

Kostel sv.Jana Křtitele Zdroj 2)

1579, severně od vesnice

Kostel sv. Jana Křtitele

 

Zvonička

Novodobá

Nová-Lhota(Kluky)2013-zvonička.jpg

 

Hřbitov

Kolem kostela

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_F_S/BcyHBp.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

Na zděném kapličkovém podstavci

Nová-Lhota (Kluky) 2013-socha.jpg Nová-Lhota(Kluky)2013-socha2.jpg

 

Památník

Nová-Lhota(Kluky)2013pomník.jpg

 

Zámeček  Zdroj 2)

Tvrz byla postavena v letech 1565–1587 Janem mladším Salavou z Lípy. Kol.1700 přestavěna na zámek, využíván k hospodářským účelům

Nová-Lhota(Kluky)2013-památky.jpg

 

Vrchnostenský dvůr

Při zámku

 

Usedlost č.p.8

Nová Lhota, usedlost čp.8.jpg

 

Chalupa č.p.25

 

Usedlost č.p.34

 

Chalupa č.p.51

 

Chalupa č.p.17

Ve zříceninách

Nová-Lhota (Kluky) 2013-chalupa.jpg 

 

 

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Čáslav, s.o.Čáslav

Část Kluků

1961 Okres Kutná Hora

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První zmínka pochází z roku 1381

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 277

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2011

62

40

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

C) cs.wikipedia.org  (30.8.2020)

 

 

12 – 12 - 0

2 – 0 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 30.8.2020

Předchozí editace 8.7.2012