Kód CZ

Potěhy

(Potiech)

Osada: Horky

Kostel sv.Gotharda Zdroj C)

Pův.gotický, přestavěn 1856-73 neogoticky F.Schmoranzem. Kostel je jednolodní a přibližně orientován presbytářem k jihu. Na východní straně je od severu věž spolu s kaplí Panny Marie a sakristie vedle presbytáře. Kostel vyplňuje jižní část návsi, naproti kostelu se nachází fara. Trojboký presbytář s velmi profilovaným obloukem je sklenut paprsčitou klenbou na žebrech vybíhajících z konzol. Loď je plochostropá, kruchta lodi je nesená třemi masivními pilíři a arkádami. V podvěží je valená klenba a portálek do kaple. Zajímavé je že okna v boční kapli, v podvěží a nad vstupním portálem jdou přes klenby, resp. stropy. Dvoudílné okenní výplně v presbytáři jsou tvořeny dvěma jeptiškami a dvojplaménkem, okna ve věži a kapli dvěma jeptiškami a trojlistem, čtyřdílné okno v průčelí je tvořeno čtyřplaménkem, dvěma trojlisty a jeptiškami a třídílná okna v lodi třemi jeptiškami a paprsčitou rozetou. Střecha věže je tvořená čtyřmi štíty, severní a jižní štíty mají hodiny, východní je opatřen zvony a západní otvorem ve tvaru kříže. Vstupní průčelí, které je tvořeno věží a štítovou stranou lodě, má 5 dvoustupňovitých vnějších pilířu, 4 jsou rozmístěny po stěně lodi a zbývající je na nároží věže. Uprostřed štítové stěny je vstupní ústupkový portál s tympanonem, nad portálem je čtyřdílné okno a na oknem je otvor ve tvaru kříže. Zařízení je z 18. století a z 1. poloviny 19. století, pod kruchtou je původní oltářní obraz sv. Gotharda z doby kolem roku 1800, je silně přemalovaný a zničený. Kamenný náhrobník pod kruchtou je z roku 1775, v kapli P. Marie je rokokový oltář z 2. poloviny 18. století s rokajovou ornamentikou a novou sochou P. Marie.

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_E_G/cSuH1.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Fara

1823

 

Výklenková kaplička

U č.p.148

Potěhy, výklenková kaplička.jpg

 

Hřbitov

 

Železný kříž

Před kostelem

Potehy-kostel 3.JPG

 

Škola

Potehy-urad1.JPG

 

Dům č.p.2

Potěhy, usedlost čp.2.jpg

 

Dům č.p.3

Potehy-dum u kostela.JPG

 

Dům č.p.11

Potehy-velka naves7.JPG

 

 

 

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Čáslav, s.o.Čáslav

1961 Okres Kutná Hora

2003 Pověřený městský úřad Čáslav

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1242

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

989 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

C) cs.wikipedia.org  (5.9.2020)

 

 

Kód CZ

Horky >>

 

 

Od 1990 samostatná obec

9 – 9 – 0

2 – 0 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 5.9.2020

Předchozí editace: 8.7.2012