Kód CZ

Sázavka

(Smrdov, Smerdow)

Kostel sv.Jana Křtitele

Pův.gotický, přestavěn 1862, věž zvýšena po požáru 1912

Kostel svatého Jana Křtitele v Sázavce

 

Fara

Konec 18.stol., trojboký štít nad průčelím

 

 

Evangelický kostel

z roku 1880, náležející sboru v Opatovicích.

Sázavka-evangelický-kostel2018c.jpg

 

Výklenková kaplička

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_H_U/LSoVAR.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Kamenný kříž

Před školou

 

Kamenný kříž

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_H_U/aY68om.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Kamenný kříž

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_A_C/J8xUUI.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Smírčí kříž

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/Sm%C3%ADr%C4%8D%C3%AD_k%C5%99%C3%AD%C5%BE_u_Sazavky.jpg

 

Památník padlým

 

[Hrad Smrdov]

který ve 13. a 14. století stával v oblasti dnešního kostela a okolních domů, sloužil Lichtenburkům k ochraně brodského panství. Nacházel se blízko kostela Narození svatého Jana Křtitele na místě hospodářství č. p. 53, na jejímž přilehlé zahradě se nalézá kruhový val a příkop. Prameny hrad Smrdov poprvé zmiňují v roce 1307, kdy ho jeho majitel Rajmund z Lichtenburka s Vilémovským klášterem vyměnil za statky kolem Lipnice nad Sázavou. Patřily k němu vesnice Zboží, Bačkov, Lubno, Štěpanov a Vosičín. Smrdov existoval patrně už za života Rajmundova otce Smila z Lichtenburka. Sloužil k ochraně rozsáhlého lichtenburského dominia. Jednalo se o nepříliš velký a reprezentativní hrádek,[2] jenž po roce 1307, nejpozději však do husitských válek, ve vlastnictví Vilémovského kláštera zanikl. Dosud se jím nezabýval žádní archeologický výzkum.

 

 

Škola

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_E_B/8ELHcS.jpeg?fl=res,667,500,1

 

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Čáslav, s.o.Habry

1961 Okres Havlíčkův Brod

2003 Pověřený městský úřad Světlá nad Sázavou

 

Historie obce

 První písemná zmínka o obci pochází z roku 1226. Původní název obce byl Smrdov, pocházející ze staročeského slova smurdi, což znamená pracující lid v zemědělství. Už od první zmínky v roce 1226 až do 17. století je Smrdov zmiňován jako (svobodné) městečko či městys. V roce 1787 je zmiňován jako největší vesnice světelského panství, ale již není zmiňován jako městys. Trhy se zde ve 13. století konaly každé pondělí, městysi příslušelo i soudní a hrdelní právo. 

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

571 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

C) cs.wikipedia.org  (5.9.2020)

 

 

2 – 0 – 0

11 – 9 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 5.9.2020

Předchozí editace: 8.7.2012