Kód CZ

Turkovice

Kostel sv.Martina

z roku 1348, v roce 1729 byl upraven barokně a empírově. V letech 1816–1817 byla přistavěna věž, sakristie a oratoře. Je to menší jednolodní kostel s pravoúhlým presbytářem. Vnějšek je členěn lizénami. Oltář je pseudobarokní, obraz sv. Martina od J. Brandejse, kazatelna s figurálními reliéfy a sochami z 2. poloviny 18. století, raně barokní kamenná křtitelnice. Sloužil jako farní kostel a rodinná hrobka majitelů podhořanského panství.

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_A_C/rYtrNI.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Fara

barokní z roku 1731, na začátku 19. století upravená

Turkovice čp. 1.JPG

 

Hřbitov

Renesanční náhrobní kameny na hřbitově v Turkovicích.jpg

 

Pohřební kaple

Pachtů z Rájova je empírová z roku 1839. Arnošt Pachta z Rájova zakoupil podhořanské panství roku 1798. V roce 1816 nechal barokně přestavět turkovický kostel. Arnošt Pachta roku 1823 zemřel a je zde pohřben. Roku 1836 zde uložena jeho manželka a v roce 1837 jeho zesnulý syn Arnošt Prokop. Od pohřební kaple je vedena vysoká opěrná zeď svahu se schodištěm k faře. Ve zdi se nachází devět renesančních náhrobních kamenů rodu Gerštorfů,

pohřební kaple Pachtů z Rájova - Památkový Katalog

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

18.stol., na návsi

Turkovice sv. Jan Nepomucký u obecního úřadu.JPG

 

Památník padlým

Turkovice pomník padlých.JPG

 

 

Dům č.p.13

Turkovice čp. 13.JPG

 

 

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Čáslav, s.o.Čáslav

1961 Okres Pardubice

2003 Pověřený městský úřad Přelouč

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci Turkovice pochází z roku 1257.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

354 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  (5.9.2020)

 

 

7 – 7 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 5.9.2020