Kód CZ

Vilémov

Kostel sv.Václava

Barokní 1726

 

Klášter

Založen 1160, vypálen 1421, zachována věž kostela

 

Fara

Kol.1800 patrová

 

Kaple sv.Jana Nepomuckého

Poč.19.stol.

 

Zámek

Pův.tvrz, rozšířená J.J.Wirchem po pol.18.stol.

 

Radnice

Kol.1830 s věžičkou

 

Zámecká zahrada

Terasovitá, francouzská

 

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Čáslav, s.o.Habry

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 987

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 8.7.2012