Kód CZ 19015

Zbyslav

(Sbislau)

Kostel Nejsv.Trojice Zdroj 2)

Pův.raně barokní, přestavěný 1692, upraven 1837 a 1936. Kulturní památka.

Kostel Zbyslav 1.JPG

 

Fara Zdroj 2)

Po 1717. Kulturní památka.

Fara, Zbyslav 1.JPG

 

Výklenková kaple

Na hřbitově

Výklenková kaple ve hřbitovní zdi

 

Hřbitov

U kostela

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_E_J/UAwIG5.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Márnice

Zbyslav Kostel Nejsvětější Trojice hřbitov.JPG

 

Socha sv.Jana Nepomuckého Zdroj 2)

18.stol., proti faře. Kulturní památka.

Zbyslav socha.JPG Zbyslav socha.JPG

Schodiště

Ke kostelu, dvouramenné barokní se sochami kol.1740. Kulturní památka.

Sochy na schodišti u kostela ve Zbyslavi.jpg http://www.kostelzbyslav.snadno.eu/fotogalerie/2/velke/schodiste.jpg

 

                Socha anděla

                Na schodišti ke kostelu

Barokní schodiště z první poloviny 18. století

 

                Socha sv.Prokopa

                Na schodišti ke kostelu

Sochy na schodišti u kostela ve Zbyslavi.jpg

 

                Socha Vojtěcha

                Na schodišti ke kostelu

Sochy na schodišti u kostela ve Zbyslavi.jpg

 

                Socha anděla

                Na schodišti ke kostelu

Sochy na schodišti u kostela ve Zbyslavi.jpg

 

                Socha Archanděla Michaela

                Na schodišti ke kostelu

Sochy na schodišti u kostela ve Zbyslavi.jpg Zbyslav Kostel Nejsvětější Trojice schodiště.JPG

 

Železný kříž

Proti sýpce, připomíná oběti pruskorakouské války, kdy byl v sýpce umístěn lazaret

Tento křížek připomíná oběti z Prusko-Rakouské války v roce 1866.

 

Boží muka

Zděná, 1.pol.19.stol. Kulturní památka.

boží muka

 

Památník padlým

Zbyslav pomník padlých.JPG

 

[Tvrz] Zdroj 2)

Zbytky sklepení v zahradě školy, upraveny pro letní tělocvičnu. Od 13. stol. vladycké sídlo s tvrzí. Po r. 1658 tvrz barokně přestavěna, koncem 17. stol. opuštěna a po r. 1800 rozebrána a použita na stavby vesnických domků.

 

Mlýn

Zbyslavský mlýn.JPG

 

Škola Zdroj D)

Ve stylu francouzské neorenesance, s bohatou sochařskou výzdobou, 1880 podle plánů Josefa Míči. Kulturní památka.

Škola Zbaslav 2.JPG

 

Sýpka Zdroj E)

Barokní kontribuční sýpka z r.1820, zříceniny. 1848 upravena na 27 světnic pro cukrovar firmy Schöller a v roce 1866 zde byl lazaret z prusko-rakouské války. Kulturní památka.

sýpka

 

Sýpka

Rozparcelovaného velkostatku

 

Velkostatek

Rozparcelovaný jako zbytkový statek po pozemkové reformě

 

Dům č.p.56

Roubený. Kulturní památka.

Zbyslav, dům čp.56.jpg

 

Dům č.p.57

Nově provedené roubení a lomenice. Kulturní památka.

venkovská usedlost Usedlost čp. 57, Zbyslav.JPG

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Čáslav, s.o.Čáslav

1960 Část Vrdů

1961 Okres  Kutná Hora

2003 Pověřený městský úřad Čáslav

 

Historie obce Zdroj A)

První písemná zmínka o Zbyslavi pochází z roku 1131. Ve 12. století náležela dvoru Jezbořickému u Heřmanova Městce. Samostatným vladyčím statkem byla v průběhu 13. století, kdy roku 1267 na zdejší tvrzi seděl Velislav. Ve 14. století patřil díl Zbyslavi s jedním hlasem „podací kostelního“ cisterciáckému klášteru v Sedlci. Po husických nepokojích byl r. 1436 zapsán díl sedlecký Janu Chotúňovi Žehušickému z Nestajova. V polovině 16. století se ves dostala v držení Žerotínů, následně Chotouchovských z Nebovid a poté rodu Lukaveckých z Lukavce. Roku 1641 kupuje mlýn s pustou tvrzí Wolf Bernard z Gerštorfu. Po jeho smrti vdova Johana Polyxena roz. Mitrovská z Nemyšle tvrz obnovuje a přikoupením sousedních statků vytváří menší panství. Zděděné sídlo prodává roku 1665 rytíř Adam Jaroslav Šofman z Hemrles Václavu Rudolfovi Věžníkovi z Věžníků. V roce 1694 je zbyslavský statek odprodán Maxmiliánu hraběti z Thun-Hohensteinu a připojen k panství žehušickému. Po první pozemkové reformně byl dvůr rozparcelován a již jako zbytkový statek propachtován.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 659

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2011

218

128

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

A) obecvrdy.cz (30.8.2020)

C) cs.wikipedia.org  (30.8.2020)

D) kostelzbyslav.snadno.eu (30.8.2020)

E) turistika.cz (30.8.2020)

 

 

23 – 23 - 0

4 – 0 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 30.8.2020

Předchozí editace: 8.7.2012