Kód CZ

Žehušice

Kostel sv.Marka

Pozdně barokní 1760, upraven 1866

 

Zvonice

Nízká 1770

 

Socha sv.Floriána

Poč.18.stol.

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

18.stol.

 

Tvrz

Renesanční 16.stol. částečně zřícená a upravená v pivovar.

 

Zámek

Raně barokní, 1679, upraven empírově 1826

 

Zámecká zahrada

S empírovou bránou z r.1826

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Čáslav, s.o.Čáslav

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

814 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 8.7.2012