Kód CZ

Žleby

[Cisterciácký klášter]

Založen 1372, vypálen husity

 

Kostel Narození P.Marie

1540, upraven 1714 a 1775, s hrobkovou empírovou kaplí

 

Fara

 

Kaple Nejsv.Trojice

Barokní

 

Kaple Nejsv.Srdce Páně

 

Kaple Zvěstování P.Marie

Zámecká, 1853-8 F.Schmoranz.

 

Mariánský sloup

Poč.18.stol., zničen 1739, obnoven 1741 a opraven 1886

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

Poč.19.stol.

 

Vodotrysk s bronz.plastikami

A.Fernkorn, v zámeckém parku

 

Zámek

Pův.hrad, zložen 1289, zničen 1427, obnoven 1450, přestavěn renesančně 1629, regotizován 1849-68 B.Škvorem a F.Schmoranzem

 

Radnice

Neogotická 1881 s částí původní staré brány

 

Zámecký park

Anglický 1849

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Čáslav, s.o.Čáslav

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 2183

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 8.7.2012