Kód CZ

Nový Bor

(Bor u České Lípy, Haida)

Kostel Nanebevzetí P.Marie

1786-92 V.Kosch

 

Fara

 

Kaple

Hřbitovní, empírová 1833

 

Evangelický kostel

1900-2 neogotický

 

Mariánský sloup

Se sochou Madonny, před 1745F.Werner

 

Pomník Rumburských vzbouřenců

K.Dvořák 1920

 

Radnice

1751

 

 

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Česká Lípa, s.o.Bor u České Lípy

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

Část

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

3574 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) A.Bartušek, J.Krčálová, A.Merhautová - Livorová, Em.Charvátová-Sedláčková, Em.Poche a Zd.Wirth-Umělecké památky Čech, ČAV, 1957

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 19.3.2013