Kód CZ

Borovany

Připojené: Dvorec, Hluboká, Radostice, Trocnov, Třebeč, Vrcov

[Kostel] Zdroj 2)

1339 uváděn jako farní, na jeho místě založen 1455 augustiniánský klášter

 

 

[Augustiniánský klášter] Zdroj 2)

Založen 1455, zrušen 1785 a přeměněn na zámek

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Borovany_kl%C3%A1%C5%A1ter_n%C3%A1dvo%C5%99%C3%AD.JPG/1280px-Borovany_kl%C3%A1%C5%A1ter_n%C3%A1dvo%C5%99%C3%AD.JPG

 

Chrám Navštívení P.Marie Zdroj 2)

Klášterní, 1466, věž 1729, po zrušení kláštera 1785 se kostel stal farním.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a0/Borovany-u-%C4%8Cesk%C3%BDch-Bud%C4%9Bjovic-2.jpg/800px-Borovany-u-%C4%8Cesk%C3%BDch-Bud%C4%9Bjovic-2.jpg

 

Fara Zdroj 2)

V konventu kláštera zrušeného 1785.

 

Kaplička Zdroj 2)

Konec 17.stol.

 

 

Kaplička Zdroj 2)

Konec 18.stol.

Borovany kaplička.jpg

 

Výklenková kaplička

NS Totalita rozděluje 07, kaplička (01).jpg

 

Výklenková kaplička

Borovany, kaplička sv.  Marka 01.jpg

 

Sousoší sv.Jana Nepomuckého Zdroj 2) Zdroj C)

Na náměstí, poč.18.stol. na podstavci půdorysu kříže. Po stranách sochy andělů natočených ke světci. Kolem obdélná balustráda s hranolovými kuželkami.

1Borovany 12.jpg 1Borovany 12.jpg

 

Socha sv.Jana Nepomuckého Zdroj 2) Zdroj C)

1735, U Stropnice, na louce u mostu přes Stropnici, st. 2655/1

Barokní socha sv. Jana Nepomuckého z mušlového vápence, doplněná sochou andílka držícího kříž s Ukřižovaným. Na žulovém podstavci, který má po stranách voluty, z čelní strany datování 1735.

 

 Socha u Lípy u Stropnice (01).jpgSocha u Lípy u Stropnice (01).jpg

 

Železný kříž

U kostela

Borovany, Kostel Navštívení Panny Marie 12.jpg

 

Pomník Jana Žižky Zdroj 2)

1955 Bř.Benda

Borovany, sculptuur van Jana Žižky z Trocnova IMG 6168 2018-07-31 19.07.jpg

 

Pomník Jana Žižky

Žižkův dub.JPG

 

Pranýř Zdroj 2) Zdroj C)

1656, obnoven 1739. Žulový pranýř. Na čtyřech kamenných stupních je postaven vysoký hranolový sokl s převislou deskou, na ní je hranolový sloup s okosenými hranami s náběhy. Na sloupu je umístěna kaplička s obeliskem završeným kamennou koulí s plechovou korouhvičkou. 1656, oprava 1739

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/87/Borovany_pranyr.JPG/800px-Borovany_pranyr.JPG

 

Kašna

Na nádvoří zámku

Borovany zámek 2.jpg

 

Zámek  Zdroj 2)

V budově prelatury kláštera zrušeného 1785. Z let 1760-70

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/72/Borovany_z%C3%A1mek_1.jpg/1280px-Borovany_z%C3%A1mek_1.jpg

 

Radnice Zdroj 2)

Poslední třetina 17.stol., patrová       

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3e/Borovany-u-%C4%8Cesk%C3%BDch-Bud%C4%9Bjovic-1.jpg/1024px-Borovany-u-%C4%8Cesk%C3%BDch-Bud%C4%9Bjovic-1.jpg

 

Usedlost č.p. 44 Zdroj C)

Žižkovo náměstí 44

Venkovská usedlost. Uzavřená přízemní zděná usedlost dlouhé úzké dispozice. Průčelí obytného stavení je zakončeno zvlněným štítem, vlevo branka s rovným nadpražím a segmentově klenutá brána.

Borovany, usedlost čp.44.JPG

 

 

Usedlost č.p. 66 Zdroj C)

Žižkovo náměstí 66

Venkovská usedlost. Uzavřená přízemní zděná usedlost dlouhé úzké dispozice. Průčelí obytného stavení je zakončeno vykrajovaným štítem, vpravo segmentově klenutá brána do úzkého dvora.

Borovany statek.jpg

 

 

Usedlost č.p. 87, 88 Zdroj C)

Nádražní 87, 88

Venkovská usedlost. Uzavřená zděná usedlost. V průčelí vlevo obytné stavení s vykrajovaným štítem a štukovým zdobením, uprostřed v ustoupené poloze segmentově klenutá brána, vpravo drobný výměnek (čp. 88) s nižším trojúhelným štítem.

Borovany, usedlost čp.87.JPG

 

 

Usedlost č.p. 85 Zdroj C)

Nádražní 85

Venkovská usedlost. Patrové obytné stavení s venkovními schody a pavlačí na boční straně. V průčelí v přízemí novodobý široký vstup, patro je dvouosé, ve vykrajovaném štítu jedno okno.

Borovany, usedlost čp.85.JPG

 

 

Brána usedlosti č.p. 193 Zdroj C)

Nádražní 193

Venkovská usedlost, z toho jen: brána u čp. 193. Barokní brána volně stojí v čele souvislé uliční fronty na původní půdorysné stopě. Průčelí má nárožní pilíře s římsovými hlavicemi nesoucími oběžnou obloukovou římsu s výrazně plastickými volutami.

Borovany, brána usedlosti čp.193.JPG

 

 

Dům

Borovany lidové štíty.JPG

 

Kamenný most Zdroj C)

dvěma segmentovými oblouky kleneb, pravděpodobně z 16. století. Most má nízké plné parapetní zídky. Střední pilíř má vně vystupující náběhy, patrně dodatečně přizděné během 19. století.

Borovany (ČBu), kamenný most (01).jpg

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres České Budějovice, s.o.Trhové Sviny

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce Zdroj C)

První zmínky o Borovanech pochází již z roku 1186. Koncem 13. století vlastnil Borovany rod Vítkovců. Roku 1327 získal vesnici Vilém z Landštejna, jehož syn Vítek ji roku 1359 prodal Rožmberkům, čímž se stala součástí novohradského panství. Ke konci 14. století se v Borovanech vystřídalo několik majitelů, až se ve třicátých letech 15. století Borovany dostaly do majetku Petra z Lindy. Pocházel z Holandska a v Čechách sídlil v Českých Budějovicích. Část borovanského panství si koupil ve snaze dostat se mezi místní drobnou šlechtu. Po smrti jediného syna daroval Petr z Lindy svůj majetek borovanskému klášteru. Tento klášter řádu augustiniánů kanovníků založili Petr z Lindy s manželkou Annou dne 16. října roku 1455 na místě farního kostela ze 14. století pro jednoho převora a šest kanovníků, kteří přišli z Třeboně. Později se jejich počet rozrostl.[2] Jejich kostel byl zasvěcen Navštívení Panny Marie.

 

Po smrti zakladatelů ve čtyřicátých letech 15. století převzal augustiniánský klášter pod svoji ochranu Jan z Rožmberka. V první polovině 16. století klášter začal upadat do dluhů a do sporů se sílící komunitou luteránů. Roku 1557 byl zasažen morovou epidemií, při které zemřel poslední probošt Šimon a v následujícím roce i administrátor Jeroným. Budoucnost řeholníků tak měl zcela ve své moci Vilém z Rožmberka, který dosadil do funkce „svého“ probošta Matěje Kozku z Rynárce a vyjádřil se, že žádné dluhy za klášter již nezaplatí. Nový probošt přestal přijímat nové řeholníky, roku 1564 svou funkci složil a klášter byl zrušen. Roku 1578 byly Borovany, kterých se ujali Rožmberkové, povýšeny na město.

 

Po vymření Rožmberků v roce 1611 zdědili jejich panství včetně Borovan Švamberkové. Avšak ti o svůj majetek přišli za účast na stavovském povstání a borovanské panství připadlo císaři a později zdejšímu klášteru, který byl císařem Ferdinandem II. roku 1630 obnoven. Řád augustiniánů ještě po zavedení církevních reforem Josefa II. věřil v pokračování činnosti, a proto 21. května 1784 zvolil nového probošta, Arnošta Steina. Ten se šesti kanovníky a sedmi laiky musel klášter 14. listopadu roku 1785 opustit.[3] Zrušený klášter koupili Schwarzenbergové, jeho prelaturu přestavěli na zámek, který byl jejich letním sídlem. Roku 1850 se Borovany staly samostatnou obcí a roku 1973 obdržely status města.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 1108

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) A.Bartušek, J.Krčálová, A.Merhautová-Livorová, Em.Charvátová-Sedláčková, Em.Poche a Zd.Wirth-Umělecké památky Čech, ČAV, 1957

 

 

12 – 0 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 30.12.2019

Předchozí editace: 2.7.2012