Kód CZ

České Budějovice

(Böhmisch Budweis)

Místní části: Linecké předměstí, Sídliště Lidická, Havlíčkova kolonie, Pražské předměstí, U Pekárenské, Pražské sídliště, Husova kolonie, Sídliště Šumava, Sídliště Vltava, Sídliště Máj, Zavadilka

Připojené: České Vrbné, Čtyři Dvory, Haklovy Dvory, Kaliště, Kněžské Dvory, Mladé, Nemanice, Nová Pohůrka, Nové Hodějovice, Nové Vráto, Rožnov, Suché Vrbné, Třebotovice

Kostel sv.Mikuláše

1265, přestavěn 1518-35 a po 1551, vyhořel 1641. Znovu postaven 1641-9 J.Ciprian, Fr.Canevale, průčelí J.Ant.de Maggi, restaurován 1857-8 a 1912-13 Rich.KlenkaVlastimilu.

 

Černá věž

Zvonice 1549-77

 

Fara

 

Kaple Úzkosti Páně

Vedle katedrálního kostela, barokní, 1727-31

 

Dominikánský klášter

1265, po požárech přestavěn po 1650. S ambitem a studniční kapličkou.

 

Kostel Obětování P.Marie

Kláštera dominikánů.

 

Kostel sv.Anny

Pův.kapucínský 1615-21

 

Kostel sv.Jana Křtitele a sv.Prokopa

Hřbitovní, pův.farní kostel osady před založením města.

 

Kostel Nejsv.Trojice

1515, obnoven 1766, pův.kostel k morovému špitálu v sousedství

 

Kostel sv.Jana Nepomuckého

Nerománský, 1915

 

Kostel

Při sirotčinci, neogotický, kol.1880.

 

Kostel Nejsv.Svátosti Oltářní

Konec 19.stol.typ kostelů řeckokatolických

 

Biskupská rezidence

Pův.kolej piaristů, 1769, od 1784 rezidence.

 

Piaristické gymnásium

 

Kaple sv.Václava

V piaristickém gymnásiu

 

[Kaple sv.Anny]

Bývala v domě č.p.162

 

[Synagoga]

Středověká, zanikla

 

[Synagoga]

1886, zničena za 2.sv.války.

 

Morový sloup

1716

 

Socha P.Marie Budějovické

1.čtvrtina 18.stol

 

Socha P.Marie Budějovické

1.čtvrtina 18.stol

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

Před pol.18.stol.

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

Před pol.18.stol.

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

Před pol.18.stol.

 

Socha Kalvárie

1741

 

Socha Nejsv.Trojice

Na sloupu, kol.1750

 

Socha Immaculaty

Kol.1750

 

Kašna

Plastická výzdoba J.Dietrich, 1720 dle návrhu F.Bauguta.

 

Pomník Jana Žižky

K.Dvořák, před radnicí

 

Památík padlým Rudé armády

Na hřbitově 1956, arch.Jos.Vítů, sochař Fr.Mrázek

 

Špitál

Při kostele Nejsv.Trojice

 

Radnice

1730, barokní.A.E.Martinelli

 

Solnice

1564, přestavěna 1706

 

Zbrojnice

1531

 

Divadlo

1819, přestavěno 1919 a 1955

 

Masné krámy

Pol.16.stol. 1953 adaptovány na jídelnu

 

Soud

1905

 

Obchodní dům

1911 J.Šulla

 

Budova elektráren

K.Chochol

 

Stadion

K.Chochol

 

Sokolovna

K.Chochol

 

Banka

L.Tremmler

 

Záložna

1935-6 B.Kněžek, J.Václavík. Nd vchodem bronzové reliéfy B.Bendy.

 

Ústav pro zvelebování živností

Před 1938

 

Dům č.p.9

19.stol., empírové průčelí

 

Dům č.p.10

19.stol., empírové průčelí

 

Dům č.p.14

Renesanční, barokní průčelí

 

Dům č.p.15

S podloubím

 

Dům č.p.16

Renesanční průčelí s atikou.

 

Dům č.p.36

V jádru gotický, pův.arkýř a portál

 

Dům č.p.43

Bývalá rychta, u hradeb s původními interiéry.na průčelí malba Spravedlnosti. Restaurováno 1956

 

Dům č.p.69

Pův.portál a sloup v podloubí

 

Dům č.p.70

Gotický, přestavěn J.Sandnerem 1832

 

Dům č.p.94

19.stol., empírové průčelí 1805 Ad.Knapp

 

Dům č.p.109

Průčelí 1776

 

Dům č.p.126

Atika na průčelí, pův.strop v patře.

 

Dům č.p.139

Přestavěn J.Sandnerem 1832

 

Dům č.p.160

V jádru gotický, pův.portál

 

Dům č.p.162

V jádru gotický, se zbytky kaple sv.Anny a pavlačí ve dvoře

 

Dům č.p.166

V jádru gotický, portál a fragmenty gotické podoby

 

Dům č.p.167

V jádru gotický, s mazhauzem v 1.patře. restaurován 1737

 

Dům č.p.173

Barokní, pův.interiéry., okna v patře ve slohu Ludvíka XVI.

 

Dům č.p.209

1561, pův.arkýř na krakorcích, zbytky sgrafit.

 

Dům č.p.211

Průčelí 1648, kovaná mříž na dveřích.

 

Dům č.p.212

Pův.průčelí

 

Dům č.p.213

Průčelí 1805

 

Dům č.p.220

Empírový, J.Sandner 1840

 

Dům č.p.234

S vysokou atikou a patrem na krakorcích

 

Dům č.p.247

Pův.průčelí a strop v patře.

 

Dům č.p.253

Nároží s arkýřem a sgrafity 1568. Pod nimi pozdně gotická malba. Restaurováno 1954

 

Dům č.p.254

Renesanční atika, barokní průčelí.

 

Dům č.p.257

Sgrafita na průčelí 1570, restaurováno 1952.

 

Dům č.p.279

Průčelí ve slohu Ludvíka XVI. Z r.1790

 

Dům č.p.303

V jádru gotický, pův.portál, empírová fasáda 1802 se sgrafity pod omítkou.

 

Dům č.p.304

Fragmenty cimbuří a sgrafito 1557, interiéry přestavěny.

 

Dům č.p.342

V jádru gotický, s pův.portálem

 

Dům č.p.344

Empírový, J.Sandner 1840, pův.interiery, kasetový strop v průjezdu.

 

Dům č.p.364

Sgrafita 1569

 

Dům č.p.368

Arkýř na krakorcích, empírové průčelí

 

Dům č.p.370

V jádru gotický, s profil.portálem

 

Dům č.p.380

Pův.interiéry, průčelí z konce 18.stol.

 

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres České Budějovice, s.o.Č.Budějovice

1961 Okres České Budějovice

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 Město založení Přemyslem Otakarem II. Kol.1265

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 44 022

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) A.Bartušek, J.Krčálová, A.Merhautová-Livorová, Em.Charvátová-Sedláčková, Em.Poche a Zd.Wirth-Umělecké památky Čech, ČAV, 1957

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 2.7.2012