Kód CZ

Dubné

Připojené: Jaronice, Křenovice, Třebín

Kostel sv.Nanebevzetí P.Marie

Farní, gotický, 14.stol.1525 loď s klenbou, 1575 věž, zbořena 1897, nová věž 1901

 

Hřbitov

Zřízen 1784

 

Fara

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres České Budějovice, s.o.Č.Budějovice

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

345 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) A.Bartušek, J.Krčálová, A.Merhautová-Livorová, Em.Charvátová-Sedláčková, Em.Poche a Zd.Wirth-Umělecké památky Čech, ČAV, 1957

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 3.7.2012