Kód CZ

Kamenný Újezd

Osada: Březí

Kostel Všech Svatých 

Pozdně gotický, 15.stol., 1620 věž v průčelí, 1827 zbořena a znovu postavena

 

Fara

 

Boží muka

Pozdně gotická, kamenná se šroubovým dříkem

 

Hrad Kotek (Maškovec)

V nepatrných zbytcích

Zpět na okres

Panství

 Politický okres České Budějovice, s.o.Č.Budějovice

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

1507 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) A.Bartušek, J.Krčálová, A.Merhautová-Livorová, Em.Charvátová-Sedláčková, Em.Poche a Zd.Wirth-Umělecké památky Čech, ČAV, 1957

 

 

Kód CZ

Březí

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 3.7.2012