Kód CZ

Purkarec

Kostel sv.Jiří

Farní, gotický, 14.stol., pseudorománská věž 1879

 

Fara

 

Hrádek-Karlshaus  

Zřícenina, 2.pol.14.stol.

Zpět na okres

Panství

 Politický okres České Budějovice, s.o.Hluboká n.Vltavou

1961 Okres České Budějovice

2003 Pověřený městský úřad

 Část Hluboké nad Vltavou

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 653

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) A.Bartušek, J.Krčálová, A.Merhautová-Livorová, Em.Charvátová-Sedláčková, Em.Poche a Zd.Wirth-Umělecké památky Čech, ČAV, 1957

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 3.7.2012