Kód CZ

Strýčice

 

Kostel sv.Petra a Pavla

 

Fara

 

Mlýn

Téměř funkční 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres České Budějovice, s.o.Č.Budějovice

1961 Okres

Část obce Záboří

Samostatná obec

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) A.Bartušek, J.Krčálová, A.Merhautová-Livorová, Em.Charvátová-Sedláčková, Em.Poche a Zd.Wirth-Umělecké památky Čech, ČAV, 1957

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 1.1.2013